Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt de aandeelhouders uit tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 22 september 2014 om 14u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Deze Bijzondere Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, Ray Stewart en Michael Stone. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, stemt de Belgische Staat niet over de benoeming van deze bestuurders.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.bpost.be/beurs):

  • de oproeping, inclusief de agenda van de Vergadering;
  • een volmachtformulier;
  • een formulier om te stemmen per brief;
  • het toegangsplan;
  • CV van de kandidaten bestuurders.

De aandeelhouders worden uitgenodigd vanaf 13u30 om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

Deze Registratiedatum is vastgesteld op 8 september 2014 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die de Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intenties uiterlijk op 16 september 2014 bekend te maken.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be

 

Voor meer informatie:

Pers
Fred Lens
T. +32 2 276 22 05
M. +32 495 47 11 52
fred.lens@bpost.be

Beleggers
Paul Vanwambeke
T. +32 2 276 82 22
investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel