bpost directie en sociale partners sluiten CAO af voor de periode 2019-2020

Het akkoord vormt de basis voor het herstel van het vertrouwen en de verderzetting van de toekomstplannen voor bpost.

De directie van bpost en de sociale partners zijn tot een akkoord gekomen dat een positief antwoord biedt op de vragen van de medewerkers en de uitdagingen waar bpost voor staat. De maatregelen hebben voornamelijk betrekking op het aantrekkelijk maken van de jobs op het terrein door een verhoging van de koopkracht en een concrete aanpak van de werklast. De directie bevestigt ook het behoud van de tewerkstelling binnen het bedrijf.  

Koen Van Gerven, CEO van bpost “Het zijn intense weken voor bpost geweest maar vandaag stellen we een concreet en positief plan voor waarmee we het vertrouwen herstellen, de rust terugbrengen binnen het bedrijf en samenwerken aan een toekomst waarin bpost er meer dan ooit zal zijn voor de werknemers, klanten en burgers.”De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevat een hele reeks afspraken die onder andere betrekking hebben op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de job van postbode via een verbetering van het financieel statuut,  bijkomende vakantiedagen en duidelijke vooruitzichten voor de evolutie van het salarispakket.Er is ook tegemoetgekomen aan de vraag om de koopkracht van alle medewerkers te verhogen. Daarnaast bevat het akkoord een pakket aan maatregelen om de werklast op het terrein concreet aan te pakken. Hiervoor worden bijkomende middelen ingezet om de eindejaarspiek en de situatie in de knelpuntgebieden op te lossen. Het akkoord voorziet 1.000 bijkomende medewerkers aan boord en de oprichting van specifieke overlegcomités voor de aanpak van de moeilijke uitreikingsrondes. Tot slot delen alle betrokken partijen hetzelfde doel om op lange termijn de organisatie van bpost op het terrein aan te passen aan de  snelle evolutie van de noden van klanten en burgers. Maar dit zal altijd in overleg gebeuren, met respect voor alle werknemers van bpost, zowel in de postkantoren als in de sorteercentra en in de uitreiking van brieven en pakjes. Koen Van Gerven, “Ik ben ervan overtuigd dat bpost een sterk verhaal zal schrijven, met producten en diensten die aangepast zijn aan de veranderende behoeften van de klant. Dit verhaal maken we mogelijk dankzij de medewerkers. We zijn nu in een belangrijke periode waarin we als bpost het verschil blijven maken voor de klant en de burger.”De CAO 2019-2020 zal de kostenbasis van bpost beïnvloeden voor een geschat bedrag van rond de 20 miljoen EUR op jaarbasis.De CAO werd goedgekeurd door een 2/3de meerderheid van de sociale partners. De andere sociale partners hebben zich geëngageerd om hem positief voor te stellen met het oog om hem te kunnen bekrachtigen in een volgend paritair comité.

Investeerders
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel