bpost en VDAB begeleiden langdurig zieken naar de arbeidsmarkt via een opleiding tot vrachtwagenchauffeur

bpost en VDAB slaan de handen in elkaar om de volgende maanden 20 mensen met gezondheidsproblemen opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt en op te leiden  tot vrachtwagenchauffeur binnen bpost. De samenwerking met bpost heeft tot doel deze doelgroep vanuit hun eigen sterktes te helpen om volledig of gedeeltelijk weer aan het werk te gaan.

De arbeidsmarkt staat in brand
De krapte op de arbeidsmarkt is reëel: het aantal vacatures die VDAB ontvangt blijft stijgen. In juli 2018 is er  een toename is van meer dan 35% in vergelijking met het jaar ervoor. Ook de Vlaamse werkloosheid daalt al ononderbroken sinds augustus 2015. VDAB heeft als doel de werkzaamheidsgraad te verhogen en zoveel mogelijk mensen te helpen in hun zoektocht naar werk.

Mensen met gezondheidsproblemen naar werk bemiddelen
Er zijn in België zo'n 400.000 mensen langdurig afwezig van de arbeidsmarkt wegens ziekte. Maar de groep mensen met gezondheidsproblemen is nog groter: een deel daarvan werkt, een deel niet. Dit wil niet zeggen dat ze niet kunnen werken, maar dat is soms niet evident. Soms is een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden voldoende, anderen zoeken naar een andere job.

Tien jaar geleden werd VDAB bevoegd voor de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en VDAB kennen op dat vlak een lange traditie van samenwerken. Binnen het huidige samenwerkingsakkoord maakt RIZIV hiervoor 20 miljoen per jaar vrij. Het gaat om mensen die langdurig ziek zijn, maar ook over mensen die dreigen uit te vallen in langdurige ziekte. VDAB investeert een deel van die middelen in dienstverlening via partners. Maar wil ook bedrijven rechtstreeks ondersteunen in de belangrijke rol die ze hebben in de reïntegratie van werknemers met gezondheidsproblemen. VDAB voorziet tot 150.000 euro voor een bedrijf om mensen met gezondheidsproblemen naar een knelpuntberoep op te leiden. Elke organisatie met een goed project kan intekenen. Het kan dus gaan om grote bedrijven als bpost, maar bijvoorbeeld ook KMO's die de krachten willen bundelen.

Dit project is een driedubbele win:

- Voor de maatschappij: budgettaire besparing, maar ook noodzakelijk om mensen langer en met meer goesting aan het werk te houden
- Voor de werkzoekende: mensen die het niet zo makkelijk vinden om werk te vinden, helpen met zoeken naar een job, want werk heeft een postieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid
- Voor bpost en andere bedrijven: invullen van knelpuntvacatures en het welzijn van de werknemers verhogen.

Daarom stellen VDAB en bpost met trots de eerste samenwerking voor.


Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder van VDAB): "We blijven als rekruteerders, HR en werkgevers nog teveel de geijkte kanalen gebruiken op zoek naar talent. Met de huidige krapte, zet het beleid sterk in op het zoeken naar potentieel, ook buiten de klassieke groep werklozen om te bemiddelen naar werk. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een divers personeelsbestand samengaat met een grotere bedrijfsperformantie, meer innovatie en een grotere wendbaarheid. Het gaat hier duidelijk om een win-win-verhaal."

bpost leidt 20 mensen op tot vrachtwagenchauffeur
bpost engageert zich om dit jaar 20 mensen met gezondheidsproblemen op te leiden tot chauffeur C/CE. bpostbeschouwt het als onderdeel van zijn DNA om zoveel mogelijk mensen aan een job te helpen, ook degenen die het minder makkelijk hebben omwille van een gezondheidsproblematiek. Ook binnen bpost zelf is chauffeur een knelpuntberoep.. Via dit traject krijgen potentiële werknemers een opleiding, specifiek gericht op de noden van het bedrijf.

Mark Michiels (chief HR officer bpost): "Voor bpost is deze samenwerking met VDAB belangrijk, niet enkel beschouwen we het als onze maatschappelijke rol om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier kwaliteitsvol werk aan te bieden, de volgende jaren gaan we ook op zoek naar zeker 70 chauffeurs extra in België om onze operationele keten te versterken."

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2021 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.333,7 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel