bpost group stelt CONNECT 2026 voor

bpost group stelt CONNECT 2026 voor

bpost group stelt een geüpdatete strategische visie voor om zijn transformatie tot omni-commerce group die dicht bij de maatschappij staat te versnellen

 • bpost group stelt vandaag zijn nieuwe strategische visie CONNECT 2026 voor om zijn transformatie tot een klantgerichte en duurzame omni-commerce group dicht bij de maatschappij te versnellen, terwijl hij eveneens  een efficiënte postoperator in België blijft. 
 • Om aan de snel veranderende klantenbehoeften te voldoen zijn nieuwe initiatieven nodig. Zo kan bpost group een betere “last mile”-dienstverlening bieden aan zijn klanten in een digitale wereld, nieuwe activiteiten ontwikkelen en innovatie stimuleren. 
 • Om de transformatie te bevorderen en duurzame waarde te creëren voor de aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur een aangepast kapitaaltoewijzingskader goedgekeurd om, dankzij versnelde investeringen in de transformatie, en dus in de toekomstige groei, een uitbetaling van het dividend ten belope van 30 tot 50% van de IFRS-nettowinst te verwezenlijken. 
 • De ambitie van CONNECT 2026 is het EBIT-verlies ingevolge de daling van de postactiviteit meer dan te compenseren in de periode 2021-2026. 

De voorbije jaren staat de postsector onder druk door onafgebroken structurele veranderingen in een economische realiteit die minder voorspelbaar is. De veranderende klantenbehoeften hebben geleid tot een versnelling van de postvolumedaling terwijl e-commerce steeds meer terrein wint. Tijdens de afgelopen kwartalen heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond hoe een versnelling van de bedrijfstransformatie eruit kan zien, met spectaculaire groeicijfers voor de Parcels & Logistics activiteiten. Deze nieuwe realiteit, die zich ongetwijfeld zal voortzetten na de coronacrisis, vereist een versnelling van het meerjarige transformatietraject dat bpost heeft ingezet.  

Om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende klantenbehoeften en een sterke basis te leggen voor een leefbare toekomst heeft bpost een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van de strategische visie en kapitaaltoewijzing van de group, met als doel de bedrijfstransformatie succesvol aan te sturen en tegelijkertijd financiële discipline aan de dag te leggen en duurzame waarde voor de aandeelhouders te creëren. 

bpost group wil een “betrouwbare gids worden die verbindt in een veranderende wereld” 

De nieuwe strategische visie CONNECT 2026 is een evolutie, geen revolutie. De voorbije jaren slaagde bpost group er al in zich om te vormen tot een efficiënte en innovatieve postbezorger in België, en tegelijkertijd een relevante speler in de pakjes- en e-commercelogistiekmarkt in België, Europa en de VS. Vandaag is de group klaar om een versnelling hoger te schakelen en de bedrijfstransformatie te versnellen om de komende jaren duurzame waarde op lange termijn te kunnen blijven creëren voor zijn wereldwijde klanten en aandeelhouders.    

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost group

"De lancering van CONNECT 2026 houdt een mentaliteitswijziging in voor ons bedrijf om ten minste vier redenen. Eerst en vooral kunnen we zo ons bedrijf heruitvinden om nog meer klantgericht te werk te gaan bij alles wat we doen. Anticiperen op de veranderende behoeften van de klanten is wat ons stimuleert en motiveert om waarde te creëren voor hen. Ten tweede laat dat ons toe om te investeren in onze logistieke omni-commerceactiviteiten. Dit is onze voornaamste groeimotor, in het bijzonder dankzij de fantastische opportuniteiten die Radial en Active Ants ons bieden op het vlak van e-commercelogistiek. Zo zal Active Ants een aantal nieuwe sites openen in Europese landen, waaronder België. Ten derde draait onze nieuwe strategische visie meer dan ooit om onze maatschappelijke rol, door de nadruk te leggen op onze bereidheid om nieuwe diensten uit te werken, en dit als planeetvriendelijk en inclusief bedrijf. Zoals duidelijk vermeld in onze CONNECT 2026-visie wil de bpost group de betrouwbare gids zijn die verbindt in een veranderende wereld, en dit zowel voor onze klanten, werknemers, burgers, bedrijven, aandeelhouders en overheden. En tot slot, maar niet minder belangrijk, worden bij de lancering van deze ambitieuze strategische visie de lijnen uitgezet voor een duurzame toekomst voor bpost group en al zijn werknemers, die elke dag het beste van zichzelf geven."

De geüpdatete strategische visie “CONNECT 2026” is gebaseerd op 7 ambities 

De betrouwbare partner zijn voor merken, en hen in staat stellen om hun omni-commerceactiviteiten met succes te laten groeien door: 

 • Groeiende omni-commerce-inkomsten en EBIT 
 • Groeiende inkomsten uit digitale diensten in omni-commerce  
 • Merken in e-commerce logistics te bedienen met ten minste 2 verschillende waardeketendiensten 
 • Gezamenlijke visie Radial NA en Radial EU: Vooraanstaande VS-merken in Europa te bedienen, of vooraanstaande EU-merken in de VS 

Van België een eersteklas omni-commerceland maken door: 

 • Belgische kmo’s te helpen hun weg te vinden naar e-commerce en hun onlineactiviteiten te vergroten door de beste klantenervaring voor verzenders en ontvangers te bieden 

Erkend worden als een nieuw en innovatief bedrijf, dat boeiende klantenervaringen biedt door: 

 • Een fundamentele verschuiving van een verzenders- naar een ontvangersperspectief, en de verzender dus nog beter van dienst zijn 
 • Innovatieve, boeiende klantenervaringen creëren om de NPS per businesslijn jaar na jaar te verbeteren 
 • Samen nieuwe oplossingen en mogelijkheden te creëren en te testen met klanten in een volledig operationeel innovatiecentrum en ze nadien implementeren 
 • De kaap van 5 miljoen gebruikers op de Belgische bpost-app bereiken tegen eind 2022 

Op lange termijn duurzame winstgevendheid garanderen, door te zorgen voor investeringen in een zakelijke omvorming die verder gaat dan post: 

 • Het Mail & Parcels operationeel model in België heruitvinden en uitrollen op basis van de verwachte marktevolutie door wendbaarheid, kosten en kwaliteit van de dienstverlening in rekening te nemen 
 • Verdere waardecreatie in Mail stimuleren 
 • De financiële ambitie bestaat erin het EBIT-verlies ingevolge de daling van de postactiviteit meer dan te compenseren in de periode 2021-2026, zodoende groei van de aangepaste EBIT van de bpost group te verwezenlijken. Voortaan zullen we een jaarlijkse financiële richtlijn meedelen in plaats van lange termijn doelstellingen op vlak van group EBIT, aangezien onze bedrijfstransformatie deels afhangt van externe factoren waarvan de timing niet altijd te voorspellen is. 

Een referentie zijn als duurzaam en planeetvriendelijk bedrijf door: 

 • Volledig actief te zijn in verschillende Belgische steden met duurzame, emissievrije logistiek voor stadscentra 
 • De totale koolstofvoetafdruk op groepsniveau met 20% te verminderen in 2030 in vergelijking met 2017 
 • 50% e-vans in te voeren tegen 2030 op groepsniveau 
 • Een externe certificering te verkrijgen van een referentie-instelling voor klanten en investeerders 

Een aanzienlijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de samenleving en de voorkeurspartner zijn voor openbare diensten in een veranderende wereld door: 

 • Betalende additionele buurt- en nabijheidsdiensten te creëren 
 • De bestaande diensten aan de overheid te behouden en te moderniseren 

Een inclusief bedrijf zijn dat een “levenslang leren”-ervaring biedt door: 

 • bpost academy te lanceren om de bpost-medewerkers bij te scholen en om te scholen 
 • Een menselijk kapitaal- en diversiteitsplan te ontwikkelen op groepsniveau  
 • Een “Eén groep, één team, één ziel, één bpost group”-cultuur te creëren die in alle bedrijven van de bpost group leeft 

Om zijn vernieuwde strategische visie CONNECT 2026 mogelijk te maken, voorziet bpost group in een aangepast kapitaaltoewijzingskader 

Om de bedrijfstransformatie te ondersteunen en te versnellen heeft de Raad van Bestuur een aangepast kapitaaltoewijzingskader goedgekeurd dat een evenwicht nastreeft tussen investeren in groei, aandeelhouders belonen en financiële discipline aan de dag leggen: 

 • Investeren in groei: Om de toekomstige rendabele groei duurzaam te verankeren, verbindt bpost group er zich ten volle toe om de daling van het postvolume tegen te gaan door kapitaal te investeren in groeiactiviteiten, met name pakjes en e-commercelogistiek. Bovendien zullen gerichte aanvullende fusies en overnames de ontwikkeling van Radial Europa versnellen. Investeringsprojecten moeten voldoen aan strenge investeringscriteria. Deze bestaan onder meer uit het behalen van een minimumrendement dat minstens 2% hoger ligt dan de discontovoet (WACC) waarbij de terugverdientijd beperkt wordt. Streng investeringsbeheer zal de group verder positioneren voor groei op de middellange termijn en zal de toekomstige waarde en het toekomstige rendement voor aandeelhouders maximaliseren.  
 • Aandeelhouders belonen: het herziene toekomstige dividendbeleid van bpost group streeft een uitkering na tussen 30 en 50% van de IFRS-nettowinst. Dit beleid biedt voldoende flexibiliteit om de strategie uit te voeren en daarbij het rendement voor aandeelhouders te maximaliseren en de duurzame waardecreatie op langere termijn te verhogen. De jaarlijkse uitkering van het dividend zal in mei gebeuren na de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering. 
 • Streven naar een “investment grade”-kredietrating: Standard & Poor’s heeft publiekelijk een “investment grade” A/A-1 kredietrating op lange en korte termijn toegekend aan bpost group met een stabiel vooruitzicht. Door middel van strikt kapitaalbeheer streeft bpost group een “investment grade” kredietrating na die de duurzame groei op lange termijn verder ondersteunt. 

bpost group verbindt zich ook tot een actief portfoliobeheer waarbij activa die niet essentieel zijn, kunnen worden geïdentificeerd en eventueel kunnen worden verkocht.  

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei hierover:

“Met dit herziene kader voor kapitaaltoewijzing hielden we rekening met de perspectieven van al onze stakeholders. We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te spelen om de werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Tegelijkertijd moeten we voldoen aan de verwachtingen van onze financiële tegenpartijen met betrekking tot het bieden van een duurzaam rendement op hun investeringen in onze groep. Enkel gedisciplineerd kapitaalbeheer zal bpost group goed positioneren om zijn belangrijke transformatie tot een wereldwijde omni-commercespeler succesvol te volbrengen. Het nieuwe kapitaaltoewijzingsbeleid streeft naar een billijk evenwicht tussen duurzaam aandeelhoudersrendement en investeren in onze toekomst door nadruk te leggen op klanten, mensen en groei. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de manier waarop we voortaan kapitaal zullen inzetten, de waardecreatie voor alle stakeholders op langere termijn zal maximaliseren.” 

Het management zal vragen van investeerders en financiële analisten over de aankondiging van vandaag  beantwoorden tijdens het webinar over strategie en kapitaaltoewijzing vandaag om 10.30u. CET. De link naar de webcast en de presentatie vind je op de corporate website van bpost: https://corporate.bpost.be/investors/results-reports-and-presentations/capital-markets-day/2020

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Saskia Dheedene T. +32 2 276 76 43 (IR) corporate.bpost.be/investors - [email protected] of

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2022 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.397,5 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel