bpost kondigt de uitkering aan van een interimdividend van 1,05 euro bruto per aandeel

Het nettoresultaat na belastingen van bpost N.V. voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2015, bedroeg 211,1 miljoen EUR. Zoals aangekondigd zal bpost op 10 december 2015 een interimdividend uitkeren van 210,0 miljoen EUR of 1,05 EUR bruto per aandeel.

Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minimum 85% van de nettowinst na belastingen van bpost N.V. uit te keren gesplitst over twee betalingen, een interimdividend in december gebaseerd op het nettoresultaat over de eerste 10 maanden van het jaar en een einddividend, na de algemene vergadering van aandeelhouders, gebaseerd op het nettoresultaat over de laatste twee maanden van het jaar.

 

Op 5 november 2015 bevestigde de raad van bestuur zijn intentie om de uitkering van het dividend op zijn minst op het niveau van vorig jaar te houden. Daarom keurde de raad van bestuur vandaag de uitkering goed van een interimdividend ten belope van 85% van de som van (i) de nettowinst na belastingen van bpost N.V. voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2015 plus (ii) een bedrag van 36,1 miljoen EUR als compensatie van de voorziening na belastingen voor het sociale plan m.b.t. Alpha. Op basis van de nettowinst na belastingen van bpost N.V. en van het resultaat van de hierboven uiteengezette berekening keurde de raad van bestuur vandaag de uitkering goed van een interimdividend van 210,0 miljoen EUR of 1,05 EUR bruto per aandeel.

 

Voor het uitkeren van het interimdividend stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent.

 

Het tijdschema voor de uitkering van het interimdividend ziet eruit als volgt:

 • Ex-dividenddatum   :           8 december 2015
 • Boekingsdatum       :           9 december 2015
 • Uitkeringsdatum     :          10 december 2015

   

  Op 3 december 2015 bevestigde de raad van bestuur ook zijn intentie om het totale dividend m.b.t. het boekjaar 2015 op zijn minst op hetzelfde niveau van 2014 te houden. De beslissing over het bedrag van het einddividend zal op 11 mei 2016 ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

   

  Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

 • Ex-dividenddatum  :           17 mei 2016
 • Boekingsdatum      :           18 mei 2016
 • Uitkeringsdatum    :           19 mei 2016

 

Koen Van Gerven, CEO, verklaarde: "Dankzij onze sterke prestaties tijdens de eerste tien maanden van dit jaar, kan ik u verheugd meedelen dat het interimdividend voor het tweede opeenvolgende jaar omhoog gaat. Ik zou al onze medewerkers willen bedanken voor hun inspanningen gedurende het voorbije jaar en ik ben ervan overtuigd dat dit hogere dividend het vertrouwen van de beleggers in ons bedrijf verder zal versterken."

  

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Saskia Dheedene T. +32 2 276 7643          

www.bpost.be/beurs                                                                            

investor.relations@bpost.be
Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel