bpost kondigt de uitkering aan van een interimdividend van 1,06 euro bruto per aandeel

Het nettoresultaat na belastingen van bpost N.V. voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2017 bedroeg 248,9 miljoen euro. bpost zal op 11 december 2017 een interimdividend uitkeren van 212,0 miljoen EUR of 1,06 EUR bruto per aandeel.

Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minimum 85% van de nettowinst na belastingen van bpost N.V. uit te keren gesplitst over twee betalingen, een interimdividend in december gebaseerd op het nettoresultaat over de eerste 10 maanden van het jaar en een einddividend, na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gebaseerd op het nettoresultaat over de laatste twee maanden van het jaar. 

Op 8 november 2017 bevestigde de Raad van Bestuur zijn intentie om het dividend op hetzelfde niveau als vorig jaar te houden. Bijgevolg keurde de Raad van Bestuur vandaag de uitkering goed van een interimdividend van 212,0 miljoen EUR, hetzij 1,06 EUR bruto per aandeel, op basis van de nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden van januari tot oktober 2017.

Voor het uitkeren van het interimdividend stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent. 


Het tijdschema voor de uitkering van het interimdividend ziet eruit als volgt:
• Ex dividend datum : 7 december 2017
• Registratiedatum : 8 december 2017
• Datum van betaalbaarstelling : 11 december 2017

Op 4 december 2017 bevestigde de Raad van Bestuur ook zijn intentie om het totale dividend met betrekking tot het jaar 2017 op hetzelfde niveau te houden als in 2016. De resultaten van het jaar 2017 en het voorgestelde einddividend zullen op 13 maart 2018 na marktsluiting worden meegedeeld. De beslissing over het bedrag van het einddividend zal op 9 mei 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering.

Het tijdschema voor de uitkeri ng van het einddividend ziet er als volgt uit:
• Ex dividend datum : 15 mei 2018
• Registratiedatum : 16 mei 2018
• Datum van betaalbaarstelling : 17 mei 2018

Koen Van Gerven, CEO, verklaarde: "Dit jaar stonden we voor de grote uitdaging om de impact van de geweigerde prijsverhoging voor postzegels op ons resultaat te neutraliseren. We zijn erin geslaagd om deze tegenvaller te compenseren door heel sterke pakjesgroei, de bijdrage van onze overnames en een aanhoudende focus op kostenreductie. Bijgevolg bleef de BGAAP nettowinst over de eerste 10 maanden van dit jaar op hetzelfde niveau als vorig jaar, wat resulteert in hetzelfde interimdividend als in 2016. Ik wens dan ook al de bpost medewerkers te bedanken voor hun geleverde diensten die tot dit resultaat hebben bijgedragen."


Voor meer informatie:

Baudouin de Hepcée T. +32 2 276 22 28

Saskia Dheedene T. +32 2 276 76 43

http://corporate.bpost.be/investors?sc_lang=nl-BE

[email protected]

 

 

Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2021 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.333,7 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel