bpost kondigt de uitkering aan van een interimdividend van 1,06 euro bruto per aandeel

Het nettoresultaat na belastingen van bpost N.V. voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2016 bedroeg 248,2 miljoen euro. bpost zal op 12 december 2016 een interimdividend uitkeren van 212,0 miljoen EUR of 1,06 EUR bruto per aandeel.

Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minimum 85% van de nettowinst na belastingen van bpost N.V. uit te keren gesplitst over twee betalingen, een interimdividend in december gebaseerd op het nettoresultaat over de eerste 10 maanden van het jaar en een einddividend, na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gebaseerd op het nettoresultaat over de laatste twee maanden van het jaar.

 

Op 9 november 2016 bevestigde de Raad van Bestuur zijn intentie om het dividend op minstens hetzelfde niveau als vorig jaar te houden. Bijgevolg keurde de Raad van Bestuur vandaag de uitkering goed van een interimdividend van 212,0 miljoen EUR, hetzij 1,06 EUR bruto per aandeel, op basis van de nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden van januari tot oktober 2016.

  

Voor het uitkeren van het interimdividend stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent.

 

Het tijdschema voor de uitkering van het interimdividend ziet eruit als volgt:

 • Ex dividend datum                        :           8 december 2016
 • Registratiedatum                          :           9 december 2016
 • Datum van betaalbaarstelling         :           12 december 2016

   

  Op 5 december 2016 bevestigde de Raad van Bestuur ook zijn intentie om de betaling goed te keuren van een einddividend dat overeenkomt met 85 % van de nettowinst van bpost NV voor de twee laatste maanden van 2016. Daarnaast bevestigde de Raad van Bestuur ook dat het totale dividend met betrekking tot het jaar 2016 minstens van hetzelfde niveau zal zijn als in 2015. De resultaten van het jaar 2016 zullen op 8 maart 2017 na marktsluiting worden meegedeeld. De beslissing over het bedrag van het einddividend zal op 10 mei 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering.

   

  Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet er als volgt uit:

 • Ex dividend datum                         :           15 mei 2017
 • Registratiedatum                                        :           16 mei 2017
 • Datum van betaalbaarstelling         :           17 mei 2017

 

Koen Van Gerven, CEO, verklaarde: "De betere resultaten van bpost tijdens de eerste tien maanden van 2016, vergeleken met de genormaliseerde cijfers van 2015, tonen eens te meer aan dat onze doelgerichte strategie vruchten blijft afwerpen. Onze aandeelhouders zullen derhalve worden beloond met een hoger interimdividend. Dit is het resultaat van het harde werk van onze medewerkers tijdens dit jaar, waarvoor ik hen wil bedanken."

 

 

Voor meer informatie:

 

Saskia Dheedene T. +32 2 276 76 43

http://corporate.bpost.be/investors?sc_lang=nl-BE

investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel