bpost kondigt een interim dividenduitkering aan van 0,62 EUR bruto per aandeel

bpost kondigt een interim dividenduitkering aan van 0,62 EUR bruto per aandeel

bpost zal op 9 december 2019 een interim dividend uitkeren van 0,62 EUR bruto per aandeel.

Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minstens 85% van de (BGAAP) nettowinst na belastingen van bpost NV uit te keren in twee schijven; enerzijds wordt er in december een interim dividend uitgekeerd op basis van de resultaten van de eerste tien maanden van het jaar en anderzijds wordt er een einddividend uitgekeerd na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis van de resultaten van de twee laatste maanden van het jaar.

Op 6 november 2019 bevestigde de Raad van Bestuur het vooruitzicht om ten minste 85% van de 2019 BGAAP nettowinst van bpost NV als dividend uit te keren. Bijgevolg keurde de Raad van Bestuur vandaag de uitkering goed van een interim dividend van 124,0 miljoen EUR, hetzij 0,62 EUR bruto per aandeel, op basis van 147,0 miljoen EUR nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden van januari tot oktober 2019.

Voor de uitkering van het interim dividend stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent.

De kalender voor de uitkering van het interim dividend ziet er als volgt uit:

  • Ex-dividenddatum: 5 december 2019
  • Registratiedatum: 6 december 2019
  • Datum van betaalbaarstelling: 9 december 2019

Op 2 december 2019 bevestigde de Raad van Bestuur eveneens zijn verwachting om ten minste 85% van de 2019 BGAAP nettowinst van bpost NV uit te keren als totaal dividend met betrekking tot het boekjaar 2019. De resultaten van het jaar 2019 en het voorgestelde einddividend zullen op 17 maart 2020 na marktsluiting worden meegedeeld. De beslissing over het bedrag van het einddividend zal op 13 mei 2020 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering.

De kalender voor de uitbetaling van het einddividend ziet er als volgt uit:

  • Ex-dividenddatum: 18 mei 2020
  • Registratiedatum: 19 mei 2020
  • Datum van betaalbaarstelling: 20 mei 2020

Koen Van Gerven, CEO, verklaart:

"We zitten middenin onze omvorming tot een wereldspeler op het vlak van e-commercelogistiek terwijl we een efficiënte in België verankerde postbezorger blijven. 2019 was een belangrijk jaar op ons traject waarin we enkele grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. De versnelde voorbereiding van ons nieuw uitreikingsmodel zit op schema en zal vanaf maart volgend jaar nationaal worden ingevoerd. Bij Radial Noord-Amerika is het tij aan het keren met grotere klantentevredenheid, een daling in klantenverloop en nieuw verworven contracten boven de verwachtingen. Zoals verwacht was 2019 echter ook een uitdagend jaar op financieel vlak gezien het klantenverloop en de tariefherzieningen van 2018 bleven wegen op de resultaten van Radial Noord-Amerika. Mail & Retail moest het hoofd bieden aan een versnelde volumedaling van brievenpost, project gerelateerde kosten m.b.t. het nieuw uitreikingsmodel en toenemende kostendruk in het algemeen. Deze effecten wogen op de resultaten van 2019, maar ik ben verheugd vast te stellen dat deze tot op vandaag in lijn zijn met onze verwachtingen voor het jaar mede gedreven door uitstekende prestaties bij Parcels & Logistics Europa & Azië. Bijgevolg kunnen we onze aandeelhouders belonen met een dividend ten belope van 85% van onze BGAAP nettowinst, volledig in lijn met de vooruitzichten."

Investeerders Resultaten
Contacteer ons
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel