bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders

bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Bijzondere Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 15 september 2021 om 14u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Vergadering;
  • volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

 

COVID-19

Het is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap om de gezondheidsrisico’s te beperken voor haar aandeelhouders, dienstverleners en werknemers, echter zonder afbreuk te doen aan het stemrecht van de aandeelhouders.

Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische federale regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zal de Vergaderingdigitaal worden gehouden.

Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiagm.com.

Voor meer informatie over de organisatie van de digitale vergadering, wordt verwezen naar de praktische regelingen in de oproeping, naar de informatie die beschikbaar is op www.lumiagm.com, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021).

Aandeelhouders kunnen ook stemmen per post of elektronisch, voorafgaand aan de Vergadering.

De Vennootschap zal de aandeelhouders slechts fysieke toegang tot de Vergadering verlenen voor zover dit op dat moment toegestaan zou zijn in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de Belgische autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. In ieder geval zal er na de Vergadering geen receptie aangeboden zijn.Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen in de komende weken, kan de Vennootschap verdere informatie verstrekken over de organisatie van en deelname aan de Vergadering op haar website (https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021). ​ ​

De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Bijzondere Algemene Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatumi.e. 1 september 2021 om 24 uur (middernacht Belgisch tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

Aandeelhouders die de Bijzondere Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 9 september 2021 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar [email protected].

Indien en zodra hiertoe aanleiding is, zullen nadere mededelingen aan de markt worden gedaan en op bpost website (https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021). ​ ​ .

Journalisten worden tijdig in kennis gesteld betreffende hun mogelijkheden om de Bijzondere Algemene Vergadering mee te volgen. Gelieve uw interesse vooraf te willen melden aan [email protected].

 

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ T. +32 472 92 02 29 (Media) ​ ​ ​ [email protected]

Laura Cerrada Crespo ​ ​ ​ T. +32 470 90 61 53 (Media) ​  [email protected]

Antoine Lebecq ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ T. +32 2 276 29 85 (IR) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ corporate.bpost.be/investors

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ [email protected]

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel