bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone AlgemeneVergadering die zal plaatsvinden op woensdag 9 mei 2018 om 10u (Belgische tijd) in het BluePointBrussels Conference&Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België.

Naast de gebruikelijke agendapunten, staan op de agenda een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur en het College van Commissarissen :

  • Het mandaat van de heer Luc Lallemand, de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven verliep op 16 januari 2018. In het belang van bpost, teneinde de continuïteit van de Raad van Bestuur van bpost te waarborgen en overeenkomstig het vennootschapsrecht, blijven zij hun functie uitoefenen tot aan de Gewone Algemene Vergadering.
    De Belgische Staat zal haar voordrachtrecht op grond van artikel 21, §2 van de statuten uitoefenen met het oog op de vervanging van de heer Luc Lallemand, de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven. De kandidaten voorgedragen door de Belgische Staat zullen vóór de Gewone Algemene Vergadering worden bekendgemaakt op de website van bpost (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2018). De Gewone Algemene Vergadering zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de kandidaten voorgesteld door de Belgische Staat.
  • Op de Gewone Algemene Vergadering verstrijkt het mandaat van de heer Ray Stewart en van de heer Michael Stone. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om het mandaat van de heer Ray Stewart en van de heer Michael Stone als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar.
  • Op de Gewone Algemene Vergadering verstrijkt het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BC CVBA (« Ernst & Young ») en PVMD Bedrijfsrevisoren BC CVBA (« PVMD »): de Raad van Bestuur stelt voor Ernst & Young en PVMD te herbenoemen als Commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2018):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering;
  • volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • toegangsplan;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld (zoals het curriculum vitae van de voorgedragen leden van de Raad van Bestuur).

De aandeelhouders worden uitgenodigd vanaf 9u (Belgische tijd) om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum, i.e. 25 april 2018 om 24u (middernacht – Belgisch tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Gewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 3 mei 2018 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar [email protected].

 

Voor meer informatie:

Press
Baudouin de Hepcée
T. +32 2 276 22 28

Investor Relations
Website: http://corporate.bpost.be/investors
Baudouin de Hepcée
T. +32 2 276 22 28

Journalisten kunnen de Vergadering volgen in de zaal. Gelieve uw aanwezigheid vooraf te willen melden aan [email protected].

Investeerders
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2022 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.397,5 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel