bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders op 10 mei 2017

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 10 mei 2017 om 10u (Belgische tijd) in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België.

Naast de gebruikelijke agendapunten, staan op de agenda een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur. Sophie Dutordoir heeft ontslag genomen met ingang van 28 februari 2017. Françoise Masai, Arthur Goethals en Bruno Holthof zullen aftreden op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur de benoeming voor van Jos Donvil als niet-uitvoerend bestuurder en van Thomas Hübner, Philly Teixeira en Saskia Van Uffelen als onafhankelijke bestuurders.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2017):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Vergadering;
  • volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • toegangsplan;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld.

De aandeelhouders worden uitgenodigd vanaf 9u (Belgische tijd) om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum, en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

De Registratiedatum is vastgesteld op 26 april 2017 om 24u (middernacht Belgisch tijd).

Aandeelhouders die de Vergaderingen wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 4 mei 2017 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be.

 

Voor meer informatie:

Press                                                                                         

Baudouin de Hepcée                                          

T. +32 2 276 22 28                                                                       

Investor Relations

 Website: corporate.bpost.be/investors

Baudouin de Hepcée

T. +32 2 276 22 28

E-mail : GeneralMeeting@bpost.be

 

Journalisten kunnen de Vergadering volgen in de zaal. Gelieve uw aanwezigheid vooraf te willen melden aan persdienst@bpost.be.

Investeerders
Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel