bpost publiceert een trading update en kondigt een interim dividenduitkering aan van 1,06 EUR bruto per aandeel

TRADING UPDATE  

  • Bevestiging van de 2018 vooruitzichten  

o    De BGAAP nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2018 bedroeg 229,6 miljoen EUR (BGAAP).

o    De operationele resultaten voor oktober 2018 zijn in lijn met onze verwachtingen. Het bedrijf is operationeel klaar voor de eindejaarspiek.

o    bpost zal eveneens het verkoopproces van het oude sorteercentrum Brussel X later deze maand afronden. De opbrengsten en vermogenswinst zullen in lijn zijn met onze verwachtingen. De vermogenswinst zal worden opgenomen in de genormaliseerde  EBITDA van 2018 volgens het financieel beleid. Na afronding van het verkoopproces zal in de loop van december meer informatie betreffende deze verkoop bekend gemaakt worden.

o    Het management herhaalt de vooruitzichten voor 2018 met genormaliseerde EBITDA onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen EUR, zoals meegedeeld bij de resultaten van Q3, en voor zover er geen onvoorziene operationele onderbrekingen zijn.  

•          Update sociaal klimaat  

o    bpost heeft de vakbondsvertegenwoordigers concrete voorstellen voorgelegd om een antwoord te bieden op de bezorgdheden van de werknemers inzake werklast, koopkracht en aantrekkelijkheid van de jobs op het terrein. Volgens het formele Belgische onderhandelingsproces dienen de vakbonden deze voorstellen nu voor te leggen aan hun afgevaardigden met als doel een arbeidsovereenkomst voor 2019-2020 af te sluiten.

o    De uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden, namelijk de veranderende klantenbehoeften, het gebrek aan verdere productiviteitsverbeteringen volgens het huidige operationele model, het absenteïsme en een krappe arbeidsmarkt, dienden openlijk te worden besproken en aangepakt. Uit de recente onderhandelingen komt een gedeelde erkenning voor de nood aan een aangepast uitreikingsmodel naar boven, zoals in juni al werd aangehaald.

o    Het management kijkt met vertrouwen uit naar de voortzetting van de sociale dialoog om deze overeenkomst af te sluiten en zal zich nu de stakingen voorbij zijn ten volle toeleggen op de dienstverlening voor burgers en klanten in deze cruciale eindejaarsperiode.  

•          Implicaties voor 2019 en daarna  

o    Het management verwacht een aanzienlijke negatieve impact op de inkomsten voortvloeiend uit verschillende elementen en zal de gevolgen voor 2019-20 evalueren. Voor 2019 meer specifiek verwachten we de volgende impact:

§  Een versnelling van de loonkostenindexatie wat leidt tot een additionele  kostenstijging van ~1% in vergelijking met het plan,

§  De mogelijke arbeidsovereenkomst voor 2019-20 wanneer die afgesloten wordt,

§  Initiatieven voor personeelsproductiviteit binnen de brievenpostactiviteiten die niet kunnen worden ingevoerd in 2019,

§  De versnelling van de structurele maatregelen voor het aangepast uitreikingsmodel is nodig en zal onze kostenbasis in 2019 negatief beïnvloeden voor een bedrag van 10 tot 15 miljoen EUR.

o    De prijsstijging voor het binnenlandse post kleingebruikerspakket voor het jaar 2019 werd goedgekeurd door de regulator. Vanaf 1 januari zullen we het nieuwe productaanbod D+3 kunnen invoeren. De gemiddelde prijsstijging voor binnenlandse post wordt geschat op +4,6 % voor 2019.

Het volledige persbericht (PDF)

20181203_PR_interim dividend_NL_FV.PDF 40 KB

 

 

Investeerders Voorwetenschap Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel