bpost resultaten vierde kwartaal 2020 in lijn met verwachtingen.

bpost resultaten vierde kwartaal 2020 in lijn met verwachtingen.

Vooruitzichten voor 2020 zijn waargemaakt dankzij een sterke ontwikkeling in Parcels & Logistics en solide last mile-activiteiten in België

Kernfeiten vierde kwartaal 2020

 • Bedrijfsopbrengsten van bpost group bedragen 1.194,4 miljoen EUR, +7,2% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar en volledig toe te schrijven aan de aanhoudende sterke prestaties van Parcels & Logistics Europa & Azië en Noord-Amerika.
 • Aangepaste EBIT van bpost group bedraagt 60,5 miljoen EUR (marge van 5,1%). Gerapporteerde EBIT van de group bedraagt -5,7 miljoen EUR, toe te schrijven aan waardeverminderingen ten bedrage van 62,1 miljoen EUR bij Press en Retail en International Mail.
 • De verschuiving van de activiteitenmix blijkt verder uit het feit dat de gecombineerde aangepaste EBIT-bijdragen van de activiteiten van Parcels & Logistics (36,4 miljoen EUR) voor het derde opeenvolgende kwartaal hoger liggen dan de aangepaste EBIT van Mail & Retail (34,3 miljoen EUR).
 • Aangepaste EBIT van Mail & Retail van 34,3 miljoen EUR (marge van 6,5%), daalde met -33,3% als gevolg van de COVID-19 impact op Advertising Mail en Proximity and convenience retail. Gerapporteerde EBIT van -15,5 miljoen EUR, beïnvloed door 49,1 miljoen EUR aan waardeverminderingen bij Press en Retail. Onderliggende daling van het postvolume van -11,8%, toe te schrijven aan een daling in reclamecampagnes als gevolg van de sluiting van niet-essentiële winkels in november 2020.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië: aangepaste EBIT van 22,4 miljoen EUR (marge van 7,1%), d.i. een stijging met 8,6 miljoen EUR. Gerapporteerde EBIT van 21,7 miljoen EUR. Positieve ontwikkeling van de EBIT-marge is toe te schrijven aan de hogere pakjesvolumes verwerkt via het mail-netwerk. Volumes Parcels B2X stijgen met +67,4% jaar-op-jaar als gevolg vande lockdown in november 2020 en de eindejaarspiek.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika: aangepaste EBIT van 13,9 miljoen EUR (marge van 3,3%), d.i. een stijging van 3,3 miljoen EUR, volledig toe te schrijven aan E-commerce Logistics. De EBIT-impact van de ransomware aanval (-9,2 miljoen EUR) buiten beschouwing gelaten, zou de aangepaste EBIT meer dan verdubbeld zijn tot 23,1 miljoen EUR, volledig toe te schrijven aan het operationele hefboomeffect in E-commerce Logistics en kostenbeheersing. Gerapporteerde EBIT van -1,7 miljoen EUR, geïmpacteerd door 13,0 miljoen EUR waardeverminderingen bij International Mail (The Mail Group). De Totale Contractwaarde (TCV) voor het volledige jaar 2020 bedroeg 1.188,4 miljoen USD, wat de doelstelling voor het jaar ruim overschreed.
 • Aangepaste nettowinst van bpost group voor het volledige jaar bedroeg 200,9 miljoen EUR. Gerapporteerde nettowinst van de group bedroeg -19,2 miljoen EUR, toe te schrijven aan de impact van de herwaardering van activa aangehouden voor verkoop aan reële waarde na aftrek van verkoopkosten met betrekking tot bpost bank (141,6 miljoen EUR) , en 62,1 miljoen EUR waardevermindering bij Press, Retail en International Mail.
Story image

Commentaar van de CEO en de Voorzitter van de Raad van Bestuur

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “De COVID-19-pandemie was bijzonder schadelijk voor onze samenleving. Tegelijk heeft het de transformatie van ons bedrijf tot een e-commerce dienstverlener versneld. De jaarresultaten bevestigen het potentieel van de gekozen strategie en het vertrouwen van de Raad van Bestuur in ons vermogen om ten dienste te staan van de samenleving en onze aandeelhouders te belonen."
Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost group: “Onze aangepaste EBIT voor het volledige jaar 2020 bedroeg 280,6 miljoen EUR, volledig in lijn met ons engagement om minstens 270 miljoen EUR te verwezenlijken.Ik wens hierbii onze toegewijde medewerkers te bedanken, die in moeilijke omstandigheden de continuïteit van onze activiteiten hebben gewaarborgd. Zij hebben onze klanten wereldwijd op de best mogelijke manier bediend. Mail and Retail werd in november getroffen door een tweede nationale COVID-19 lockdown in België, wat leidde tot druk op de postvolumes en op proximity retail. Onze Parcels en Logistics-activiteiten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bleven profiteren va de sterke e-commerce-ontwikkeling tijdens dit kwartaal. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Voor het volledige jaar 2020 noteerden we, ondanks de uitdagende context van de pandemie, een ongeziene groei voor onze binnenlandse pakjesvolumes en onze internationale e-commerce-activiteiten. Dit leidde tot een geleidelijke verschuiving in de EBIT-bijdrage van de business units, en het versterkt onze strategische visie CONNECT 2026 om onze transformatie tot een omni-commercegroep te versnellen. ​ bpost wil transformeren tot omni-commerce dicht bij de maatschappij en wil tegelijk ​ efficiënte postoperator blijven in België.”
“Door onze ambities voor CONNECT 2026 waar te maken en voort te bouwen op de recente ontwikkeling van onze Parcels & Logistics-activiteiten verwachten we dat de aangepaste EBIT van onze group voor 2021 tussen de vork van 265-295 miljoen EUR zal liggen, ruim in lijn met 2020 waar COVID-19 ondanks alle uitdagingen positief bijdroeg aan het resultaat.”

Update activiteiten: CONNECT 2026 in actie

Met CONNECT 2026 willen we de transformatie van bpost group tot een klantgerichte en duurzame omni-commercegroep versnellen. In 2021 zal bpost group belangrijke stappen zetten om CONNECT 2026 te implementeren en te concretiseren, zoals de onderstaande, niet-exhaustieve lijst van initiatieven aantoont:

Klantgericht: de betrouwbare partner zijn voor merken, en hen in staat stellen om hun omni-commerceactiviteiten met succes te laten groeien

 • Omni-commercegroei in Europa

Active Ants zal twee nieuwe, hoogtechnologische fulfilmentcentra openen in 2021 (in België in Duitsland).

Radial Europa heeft een derde site geopend in Kassel (D) in maart.

 • Verdere digitalisering van processen en postkantoren

Om onze postkantoren in België te moderniseren, voert bpost progressief verschillende modules in van zijn nieuwe IT-systeem NeRo (New Retail Office). Het systeem moet de klantenervaring in de Retail-kantoren efficiënter en beter maken. Zo worden klanten van ons nieuw vlaggenschip-postkantoor in Brussel (De Brouckère) nu geholpen door customer coaches die slimme toestellen gebruiken om de wachttijden te verminderen. Daarnaast hebben ze ook toegang tot zelfbedieningszuilen waar ze hun pakjes snel kunnen scannen en afgeven.

 

Nieuwe & innovatieve ervaring: erkend worden als een nieuw en innovatief bedrijf, dat boeiende klantenervaringen biedt ​

 • Innovatiecentrum

In de tweede helft van 2021 opent er in Mechelen een nieuw, centraal innovatiecentrum dat dienst zal doen als labo om nieuwe toepassingen te testen in levensechte situaties, in samenwerking met klanten en gebruikers. Het innovatiecentrum zal een platform worden waar alle bpost collega’s hun ideeën kunnen uittesten, met het oog op het ontwikkelen van nieuwe ervaringen voor alle stakeholders.

 • My bpost-app

In 2020 noteerden we meer dan 1 miljoen downloads met een wekelijkse groei van bijna 8 tot 10.000 downloads. ​ Dit jaar zetten we nog meer in op de ontwikkeling van de bpost app en creëren we bijkomende functies .

 

Planeetvriendelijk en humaan bedrijf: een referentie zijn als duurzaam en planeetvriendelijk bedrijf

 • Materialiteitsmatrix

In het tweede helft van 2020 voerde bpost een nieuwe materiality assessment uit voor de group. Dit nieuwe materiality assessment is de volgende stap in onze evolutie als duurzaam bedrijf. De eerste fase bestond erin meer dan 2.500 van onze stakeholders te bevragen over welke ESG-onderwerpen zij belangrijk vinden. Met een responspercentage van meer dan 50% zal deze oefening ons helpen om onze duurzaamheidsstrategie af te stemmen op de juiste domeinen en om alle aspecten van het evoluerende duurzaamheidslandschap aan te pakken. De methodologie en de resultaten van hte nieuwe materiality assessment zullen in de loop van 2021 op onze website worden gepubliceerd.

 • Ecozone

Ecozone Mechelen begint aan een nieuwe testfase. 65 dieselwagens worden er de komende weken vervangen door elektrische voertuigen. Zo evolueert het stadscentrum tot een volledig emissievrij distributienetwerk. Tegen eind 2021 zullen nog 5 tot 10 andere Belgische stadscentra emissievrij worden bediend.

bpost group blijft zoeken ​ naar manieren om leveringen in de steden meer autovrij te maken, door ​ elektrische fietsen en cargofietsen of fietskarren te gebruiken en door haar netwerk van pakjesautomaten verder uit te breiden.

 

Cohesie in de maatschappij: een aanzienlijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de samenleving en de voorkeurspartner zijn voor openbare diensten in een veranderende wereld

 • bpost bank

Met het oog op een actief portefeuillebeheer heeft bpost bank op 23 december 2020 aangekondigd dat bpost en BNP Paribas Fortis een niet-bindende overeenkomst hebben ondertekend over het toekomstige langetermijnpartnerschap van bpost bank. bpost zou zijn aandeel van 50% verkopen aan BNPPF en - gelet op de strategie van bpost om een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de samenleving – zal bpost bankdiensten blijven verlenen via zijn fysieke netwerk van postkantoren, waardoor een hoogwaardige dienstverlening wordt gegarandeerd.

 

Samen inclusief en levenslang leren: een inclusief bedrijf zijn, dat een ‘levenslang leren’-ervaring biedt

 • bpost boost!

Als grootste werkgever in België wil bpost group bijdragen aan een beter evenwicht tussen het grote aantal inactieve jongeren en vacatures die al lang openstaan. “bpost boost!”, een overkoepelend initiatief dat in 2021 wordt gelanceerd, heeft als doel om het opleidingsniveau van zijn deelnemers gedurende de komende vijf jaar te verhogen en hen tegelijkertijd te helpen om duurzame tewerkstelling te vinden. In 2021 zullen meer dan 500 kandidaten in België de training voltooien om veelzijdige postmedewerkers te worden. Zij leren er digitale skills en technische competenties die eigen zijn aan de logistieke sector.

 

Vooruitzichten voor 2021

Met de strategische visie CONNECT 2026 heeft bpost group de ambitie om zijn transformatie tot een klantgerichte en duurzame omni-commerce groep die dicht bij de maatschappij staat te versnellen, terwijl eveneens een efficiënte postoperator in België te blijven.

De totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2021 zullen naar verwachting stijgen met een “low-single-digit” percentage, terwijl de aangepaste EBIT van de group naar verwachting tussen de 265 en 295 miljoen EUR zal liggen, ruim in lijn met de EBIT van 2020 die baat had bij een positief netto-effect door COVID-19.

Voor de business units verwacht bpost group het volgende:

 

Mail & Retail:

 • De evolutie van de totale bedrijfsopbrengsten zal het resultaat zijn van een verwachte onderliggende volumedaling van Domestic Mail tussen -9% en -11%, een goedgekeurde prijsverhoging voor post van +6,0% en een verwacht herstel na COVID-19 in Value added services en Proximity en convenience retail.
 • 6-8% aangepaste EBIT-marge.

 

Parcels & Logistics Europa & Azië:

 • Met een “Mid-single-digit” procentuele toename evan de totale bedrijfsopbrengsten bij parcels en volumes voor e-commercelogistiek zal de groei zich naar verwachting normaliseren na de hoge COVID-19-niveaus die in 2020 zijn waargenomen.
 • 8-10 % aangepaste EBIT-marge.

Bedrijfskosten zullen investeringen omvatten voor de groei van omni-commerce logistics in Europa.

 

Parcels & Logistics Noord-Amerika:

 • Groei met een mid-single-digit tot high-single-digit percentage van de totale bedrijfsopbrengsten, dankzij de groei van bestaande Radial klanten en de opstart van nieuwe klanten, genormaliseerd voor de COVID-19-piek in 2020.
 • Aangepaste EBIT-marge tot 4-5%.

De bruto kapitaalsuitgaven zullen naar verwachting 200,0 tot 220,0 miljoen EUR bedragen, gericht op de prioriteiten zoals bepaald in de CONNECT 2026-strategie om de omni-commerce logistiek te laten groeien.

Het dividend met betrekking tot de resultaten van 2021 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2022, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering in overeenstemming met het nieuwe dividend beleid.

Omwille van de voortdurende onzekerheden als gevolg van de coronacrisis blijft de zichtbaarheid in de toekomst beperkt, wat een impact kan hebben op de vooruitzichten voor 2021.

 

Het volledige persbericht kan u vinden in bijlage.

20210309 bpost Press release 4Q20 NL.pdf 381 KB

 

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2022 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.397,5 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel