bpostgroup: resultaten tweede kwartaal 2023

bpostgroup: resultaten tweede kwartaal 2023

Prestaties opnieuw boven verwachtingen. Sterke pakjesvolumes in Belgium en Cross-Border, samen met veerkrachtige postinkomsten, leveren solide kwartaal op ondanks uitdagende marktomstandigheden en de impact van het compliance onderzoek.

Kernfeiten tweede kwartaal 2023

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.027,6 mEUR, in lijn met vorig jaar (-0,8%).
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 68,7 mEUR (marge van 6,7%), een daling van -16,8%. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 65,5 mEUR.
 • Belgium
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 557,9 mEUR (een stijging van +4,9%).
  • Onderliggende postvolumedaling van -8,3%, gecompenseerd door positieve prijs-/mix-impact.
  • De pakjesvolumes stegen met +7,8% en de prijs-/mix-impact bedroeg +5,3%.
  • -6,25 mEUR impact door de voorlopige bevindingen van het compliance onderzoek van de diensten geleverd aan de Belgische Staat (vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2023).
  • Stijging van de bedrijfskosten (+6,9%) door loonindexeringen en lagere terugvorderbare btw.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 56,8 mEUR (marge van 10,2%), d.i. een daling van -5,9 mEUR (-9,5%), en de gerapporteerde EBIT bedraagt 56,7 mEUR. Stabiele EBIT als geen rekening gehouden wordt met de impact van het compliance onderzoek.
 • E-Logistics Eurasia
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 163,3 mEUR (+15,3%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+17,9%), een stijging van de Cross-border omzet die werd ondersteund door het recent aantrekken van nieuwe klanten in Azië en de integratie van IMX.
  • Hogere bedrijfskosten (+13,9%) als gevolg van hogere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes, de integratie van IMX en hogere loonkosten.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 8,9 mEUR (marge van 5,5%), d.i. een stijging van +1,8 mEUR (+24,9%). De gerapporteerde EBIT bedraagt 8,1 mEUR (marge van 4,9%).
 • E-Logistics North America
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 330,0 mEUR, een daling van -48,6 mEUR of -12,8% (-10,7% bij constante wisselkoers), als gevolg van lagere volumes bij Radial en Landmark US (insourcing van Amazon).
  • Lagere bedrijfskosten (-12,9% of -10,6% bij constante wisselkoers) door aanhoudend sterk variabel personeelsbeheer en productiviteitsverhogingen.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 11,2 mEUR, d.i. een daling van -6,9 mEUR. De gerapporteerde EBIT bedraagt 9,0 mEUR. Verwatering EBIT-marge door aanhoudende druk bij Landmark.
 • S&P herbevestigt de lange- en kortermijnkredietrating op A/A-1, stabiele vooruitzichten.

Quote van de CEO

Philippe Dartienne, CEO a.i. van bpostgroup: "Het is mij een genoegen onze goede resultaten over het tweede kwartaal te kunnen presenteren, die getuigen van onze veerkracht en sterkte in uitdagende omstandigheden. Naast de inzet en collectieve inspanningen van al onze collega's, weerspiegelen onze groepsresultaten ook de doeltreffendheid van onze strategie, die munt slaat uit onze portefeuille en geografische diversificatie. Terwijl onze activiteiten in Belgium en Eurasia uitstekend en boven de verwachtingen presteren, wordt North-America momenteel geconfronteerd met een zwakker economisch klimaat, maar onze aanhoudende focus op productiviteitsverbeteringen helpt ons deze tegenwind het hoofd te bieden.

​We draaien op volle toeren en boeken goede vooruitgang in onze managementprioriteiten voor dit jaar. In België hebben we met de sociale partners overeenstemming bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2023-2024, met aandacht voor het welzijn van onze mensen en de aantrekkelijkheid van de jobs op het terrein. Daarnaast hebben we belangrijke mijlpalen bereikt in de expansie van onze e-commerce logistiek en onze inspanningen inzake duurzaamheid, zoals de opening van een nieuw geavanceerd fulfilmentcentrum in Groningen voor Radial Nederland, de officiële lancering van een ultramoderne gerobotiseerde site voor Active Ants UK en de symbolische mijlpaal van 1000 e-vans in ons binnenlands wagenpark.

​Onze focus ligt nu op het derde kwartaal, in afwachting van de uitkomst van de aanbesteding voor de persconcessie en het krijgen van een duidelijker beeld van de financiële gevolgen van het lopende compliance onderzoek, dat de huidige onzekerheid rond de bpostgroup aanzienlijk zal verminderen."

Managementprioriteiten voor 2023

Verwezenlijkingen in het eerste semester van 2023
Sterke financiële resultaten ondanks aanhoudende turbulentie

 • Belgium
  • De directie en de sociale partners hebben een cao afgesloten voor '23-24 die de nadruk legt op welzijn en aantrekkelijke banen
  • Symbolische mijlpaal bereikt van 1000 e-vans in onze binnenlandse vloot en toevoeging van nieuwe Ecozone in Hasselt, wat het totaal op 13 Ecozones brengt
 • E-Logistics Eurasia en North America
  • Opening van een ultramodern fulfilmentcenter in Groningen voor Radial NL, officiële lancering van een hypermoderne gerobotiseerde site voor Active Ants UK en investering in extra capaciteit bij Active Ants BE.
  • Cross-border: Ontwikkeling van de lijn Azië-Canada met een impact op de volumes vanaf het tweede semester van 2023 en verbetering van de doorlooptijden van de UK-NA-lijnen
  • Voortdurende verbetering van de productiviteit en dienstverlening bij Radial NA, door betere afstemming van de arbeid op de onzekere klantenvraag
 • Group: Versterking van de compliance programma’s

 

Focus en prioriteiten voor de rest van het jaar
Aanhoudende focus op de operationele prestaties en de uitvoering van de strategie

 • Belgium
  • Persconcessies: zich richten op het binnenhalen van de persconcessies, maar zich tegelijk ook voorbereiden op verschillende scenario’s voor de toekomst
  • Voorbereiding en uitvoering van de eindejaarspiek
 • E-Logistics Eurasia en North America
  • Cross-border: uitrol van strategisch groeiplan dat optimaal gebruikmaakt van de synergieën van de geografische aanwezigheid van de groep en de sterke troeven in de 'last mile'.
  • Commerciële inspanningen en ontwikkeling van de ‘pipeline’ ondanks zwakke retail omgeving
  • Start voorbereiding eindejaarspiek bij Radial NA: focus op wendbaarheid om aanhoudende volatiele vraag in inflatoire omgeving te beheersen
 • Groep: duidelijkheid geven over de gevolgen van de compliance onderzoeken

Vooruitzichten voor 2023 – update van onderliggende parameters

Gelet op de voorlopige resultaten van het compliance onderzoek van de aan de Belgische Staat geleverde diensten heeft bpostgroup haar initiële EBIT-prognose voor 2023 van 240-260 mEUR moeten intrekken op 24 april 2023, in afwachting van verdere juridische en financiële analyses.

Hoewel deze analyses nog aan de gang zijn, geeft bpostgroup vandaag toch - in het licht van de resultaten van het eerste halfjaar en op basis van de huidige macro-economische veronderstellingen voor de rest van het jaar - een update van de parameters die aan de basis lagen van de initiële prognose, exclusief de impact van het compliance onderzoek.

Voor Belgium zijn de vooruitzichten, exclusief de impact van het lopende compliance onderzoek, als volgt herzien:

 • 4 tot 6% groei1 in totale bedrijfsopbrengsten (tegenover 3 tot 5% initieel), met name dankzij:
  • Mail: een verwachte onderliggende volumedaling bij Domestic Mail tussen -8% en -10%, gecompenseerd door prijsstijgingen en mixeffecten.
  • Parcels: een middelhoge tot hoge één-cijferige procentuele volume groei en een middelhoge één-cijferige procentuele prijs/mix-impact (tegenover initieel een middelhoge één-cijferige procentuele volume groei en een middelhoge tot hoge één-cijferige procentuele prijs/mix-impact).
 • 7 tot 9% aangepaste EBIT-marge (tegenover 6,5 tot 8,5% initieel) inclusief hogere loonkosten door de impact over het hele jaar van de loonindexeringen voor 2022-20232, hogere energiekosten, gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal efficiëntiewinsten bij operations en voortgezette kostenverlagingsinitiatieven.

De vooruitzichten voor E-Logistics Eurasia blijven ongewijzigd:

 • Laag dubbel-cijferige procentuele groei in de totale bedrijfsopbrengsten, als gevolg van:
  • Aanhoudende groei van Radial Europe en Active Ants, en
  • Groeiende commerciële Cross-border activiteiten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe routes, die de structurele daling van post ruimschoots compenseren.
 • 3 tot 5% aangepaste EBIT-marge die een negatief mixeffect bij Cross-border weerspiegelt en die een schaalvergroting van de verkooporganisatie omvat alsook opstartkosten van nieuwe klanten bij Radial Europe en Active Ants.

Voor E-Logistics North America werden de vooruitzichten als volgt herzien:

 • Laag dubbel-cijferige procentuele daling3 in de totale bedrijfsopbrengsten (tegenover initieel licht lagere daling) als gevolg van:
  • De insourcing van Amazon bij Landmark Global en de algemene prijsdruk.
  • Lagere groeimomentum bij Radial in de huidige marktomstandigheden en overcapaciteit die leidt tot prijsdruk.
 • Aangepaste EBIT-marge van 4 tot 6% door striktere arbeidskosten, personeelsbeheer en kostenmaatregelen, gecompenseerd door de prijsdruk en hogere bedrijfskosten en incrementele afschrijvingen van nieuwe sites.


[1] Zonder de deconsolidatie van Ubiway Retail

[2] Volgens de laatste maandelijkse prognose zal de volgende loonindexering van +2% in januari 2024 vallen (tegenover oktober 2023 initieel), bovenop die van februari, april, juni, september, december 2022 en januari 2023. De maandelijkse prognoses van het Federaal Planbureau zijn voor het publiek beschikbaar op https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

[3] Uitgaand van EUR/USD 1,08 voor 2023

Persbericht
​​Brussel, 03/08/2023 - 17:45 uur
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Financial report Q2_2023 NL.pdf 1,021 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel