Compliance review - CEO bpostgroup

Compliance review - CEO bpostgroup

Op 24 oktober jongstleden communiceerde bpostgroup over een compliance review met betrekking tot de aanbesteding van de concessie voor de uitreiking van kranten in België1.

Deze review is momenteel nog steeds aan de gang, maar op grond van de elementen waarover zij beschikt, nam de Raad van Bestuur van bpost vandaag een aantal beslissingen.

De Raad van Bestuur van het bedrijf en dhr. Dirk Tirez hebben in onderling overleg beslist om de samenwerking stop te zetten. Dhr. Tirez zal meewerken aan het lopende onderzoek.

In deze context werd ook de samenwerking met twee andere personen binnen de bpostgroup stopgezet.

De review heeft schending van de policy’s van de onderneming, evenals indicaties van schending van de toepasselijke wetgeving, blootgelegd. De review is uitgebreid tot de lopende concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften in België, waarbij ook elementen aan het licht zijn gekomen die kunnen wijzen op mogelijke schendingen van de toepasselijke wetgeving. De onderneming blijft actief samenwerken met de bevoegde autoriteiten.

Audrey Hanard, Voorzitster van de Raad: “We zijn bijzonder grondig in ons onderzoek en gaan tot op het bot, terwijl we meewerken met de bevoegde autoriteiten. We zien de ernst van de situatie in en beseffen dat het vertrouwen van onze klanten en medewerkers kan geschaad zijn door deze onthullingen. Maar het is precies om de waarden waar bpost en zijn medewerkers voor staan te beschermen dat we vastberaden zijn om dit tot het bot uit te spitten. Ondertussen nemen we de nodige maatregelen om het bedrijf door deze crisis te loodsen. Onze voornaamste doelstelling bestaat in het verzekeren van de continuïteit van onze diensten. We hebben het volste vertrouwen in de 36.000 medewerkers van bpostgroup, die gemotiveerd zijn om elke dag opnieuw ten dienste van onze klanten te staan en om, zoals altijd, een uitstekende dienstverlening te bieden. Onze operationele teams werken bijzonder hard tijdens deze meest cruciale periode van het jaar: de eindejaarspiek. Ik kan u verzekeren dat deze operationeel vlot verloopt in de drie business units.”

De zoektocht naar een nieuwe CEO zal worden opgestart. De Raad van Bestuur bevestigt zijn volledige steun aan alle teams van bpostgroup. Philippe Dartienne, CEO ad interim, zal samen met de leiders van de 3 business units bpost Belgium, E-Logistics Eurasia en E-Logistics North America, focussen op de vlekkeloze uitvoering van de eindejaarspiek. Samen met het hele executive committee zullen zij de strategie van de onderneming onverkort verder implementeren.

Een verdere aankondiging zal worden gedaan indien en wanneer dat nodig zou zijn.

 

 

Persbericht
​Brussel, 09/12/2022 - 04:15 pm
​Voorwetenschap – Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

 

1 De Belgische Staat schreef een aanbestedingsprocedure uit voor de uitreiking van erkende kranten en tijdschriften in België, waarna de dienstenconcessies op 16 oktober 2015 aan bpost werden toegekend, om de diensten te verlenen van 1 januari 2016 tot 31 december 2020. In december 2019 besloot de Belgische regering om de dienstenconcessies te verlengen tot 31 december 2022. Op 2 september 2021 keurde de Europese Commissie de compensatie goed die aan bpost werd toegekend in verband met de verlenging van de dienstenconcessies

In November 2022, heeft de Belgische overheid beslist om de dienstenconcessie te verlengen tot 31 December 2023, aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor 2022, zoals gespecifieerd in de huidige concessie. Deze verlenging zal aan de Europese Commissie ter goedkeuring worden voorgelegd overeenkomstig de regels inzake staatssteun en dit voor 31 december 2022.

Volgens de voorwaarden van de verlenging, kan de concessie opgevolgd worden door een nieuwe concessie na 2023. Echter, de beslissing om een nieuwe aanbestedingsprocedure te lanceren is nog niet genomen door de Belgische overheid. Als deze beslissing leidt tot een nieuwe aanbesteding en de concessie is niet toegewezen aan bpost, voorziet de lopende overeenkomst van de persconcessie een verlenging van 6 maanden, tot 30 juni 2024, om te transitie tussen twee dienstenleveranciers te verzekeren.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel