De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2013 alsook de toewijzing van het dividend goed

Beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2013 alsook de toewijzing van het dividend goed.

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2013 van de maatschappij alsook de toewijzing van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van € 1,13 bruto per aandeel te betalen, waarvan € 0,93 reeds betaald werd in december 2013.

De Algemene Vergadering heeft ook het bezoldigingsverslag voor het jaar 2013 goedgekeurd alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Het jaarverslag 2013 is nu beschikbaar op www.bpost.be/beurs.

De stemming over de benoeming van nieuwe bestuurders werd uitgesteld. De huidige bestuurders, de heren Bjarne Wind en K.B. Pedersen, blijven bijgevolg in functie.

Aan het einde van de Algemene Vergadering stond Koen Van Gerven, CEO van bpost, erop om mevrouw Martine Durez, wiens voorzitterschap van de Raad van bestuur eindigt op 23 juni, hartelijk te danken. “Martine Durez heeft, samen met Johnny Thijs, in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling en de modernisering van bpost, eerst als CFO en sinds 2006 als bestuurster en Voorzitster van de Raad van bestuur en van het Paritair Comité.

Ik bedank haar hiervoor van harte, en heet haar opvolgster, mevrouw Françoise Masai van harte welkom.

Ook wil ik nogmaals mijn dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van bpost, die in 2013 weer blijk gegeven hebben van grote inzet en professionalisme.”

 

Voor meer inlichtingen:

Persdienst

Piet Van Speybroeck

T. +32 2 276 2185 ; +32 477 684712

piet.vanspeybroeck@bpost.be

Investeerders

Paul Vanwambeke

T. +32 2 276 2822

www.bpost.be/beurs

investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel