De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2014 alsook de uitkering van het dividend goed

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2014 van de Vennootschap alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van € 1,26 bruto per aandeel te betalen, waarvan € 1,04 reeds betaald werd in december 2014.

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2014 goedgekeurd alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Ten slotte heeft de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het auditcomité, besloten om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, wettelijk vertegenwoordigd door Eric Golenvaux, en PVMD Bedrijfsrevisoren, wettelijk vertegenwoordigd door Caroline Baert, te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2018.

Het jaarverslag 2014 is nu beschikbaar op www.bpost.be/beurs.

Voor meer informatie:

Pers
Piet Van Speybroeck
T. +32 2 276 2185
M. +32 477 68 47 12
piet.vanspeybroeck@bpost.be

Beleggers
Paul Vanwambeke
T. +32 2 276 2822
investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel