De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2015, de uitkering van het dividend en de statutenwijziging goed.

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2015 van de Vennootschap alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 1,29 € bruto per aandeel te betalen, waarvan 1,05 € reeds betaald werd in december 2015.

 

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

•        Ex-dividenddatum     :        17 mei 2016

•        Registratiedatum      :        18 mei 2016

•        Uitkeringsdatum       :        19 mei 2016

 

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2015 goedgekeurd, alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

 

De Buitengewone Algemene Vergadering, die eveneens vandaag plaatsvond, heeft een statutenwijziging goedgekeurd waarbij de statuten in lijn zijn gebracht met de wet van 16 december 2015 die de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven heeft gewijzigd. Deze wet heeft de corporate governance van beursgenoteerde overheidsbedrijven zoals bpost beter afgestemd op de regels die van toepassing zijn op beursgenoteerde private bedrijven.

 

Daarnaast heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de actualisering van de doelomschrijving in de statuten van bpost goedgekeurd.

 

Tenslotte heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de verlenging van de algemene en bijzondere volmachten aan de Raad van Bestuur met het oog op het gebruik van toegestaan kapitaal en/of de inkoop eigen aandelen afgekeurd.

 

Het jaarverslag 2015 is nu beschikbaar op http://corporate.bpost.be/investors/results-reports-and-presentations/annual-reports

 

 

Voor meer informatie:

 

Pers                                                                                                  Investeerders

Baudouin de Hepcée                                                                            Saskia Dheedene

T. +32 2 276 22 28                                                                              T. +32 2 276 76 43                                       

M. +32 476 49 69 58                                                                                             

baudouin.dehepcee@bpost.be                                                                investor.relations@bpost.be

Add content here

Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel