De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2015, de uitkering van het dividend en de statutenwijziging goed.

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2015 van de Vennootschap alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 1,29 € bruto per aandeel te betalen, waarvan 1,05 € reeds betaald werd in december 2015.

 

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

•        Ex-dividenddatum     :        17 mei 2016

•        Registratiedatum      :        18 mei 2016

•        Uitkeringsdatum       :        19 mei 2016

 

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2015 goedgekeurd, alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

 

De Buitengewone Algemene Vergadering, die eveneens vandaag plaatsvond, heeft een statutenwijziging goedgekeurd waarbij de statuten in lijn zijn gebracht met de wet van 16 december 2015 die de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven heeft gewijzigd. Deze wet heeft de corporate governance van beursgenoteerde overheidsbedrijven zoals bpost beter afgestemd op de regels die van toepassing zijn op beursgenoteerde private bedrijven.

 

Daarnaast heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de actualisering van de doelomschrijving in de statuten van bpost goedgekeurd.

 

Tenslotte heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de verlenging van de algemene en bijzondere volmachten aan de Raad van Bestuur met het oog op het gebruik van toegestaan kapitaal en/of de inkoop eigen aandelen afgekeurd.

 

Het jaarverslag 2015 is nu beschikbaar op http://corporate.bpost.be/investors/results-reports-and-presentations/annual-reports

 

 

Voor meer informatie:

 

Pers                                                                                                  Investeerders

Baudouin de Hepcée                                                                            Saskia Dheedene

T. +32 2 276 22 28                                                                              T. +32 2 276 76 43                                       

M. +32 476 49 69 58                                                                                             

baudouin.dehepcee@bpost.be                                                                investor.relations@bpost.be

Add content here

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel