De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2016, de uitkering van het dividend en de benoeming van 4 nieuwe bestuursleden goed.

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2016 van de Vennootschap alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 1,31 € bruto per aandeel te betalen, waarvan 1,06 € reeds betaald werd in december 2016.

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

•        Ex-dividenddatum : 15 mei 2017

•        Registratiedatum : 16 mei 2017

•        Uitkeringsdatum : 17 mei 2017

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2016 goedgekeurd, alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Tenslotte heeft de Algemene Vergadering de benoeming goedgekeurd van Jos Donvil als niet-uitvoerend bestuurder, voorgedragen door de Belgische Staat, en van Thomas Hübner, Philly Teixeira en Saskia Van Uffelen als onafhankelijke bestuurders van bpost. Hun benoeming gaat vandaag in.

Het jaarverslag 2016 is beschikbaar op http://corporate.bpost.be/investors/year-in-review

De notulen van de vergadering worden uiterlijk op 25 mei 2017 beschikbaar gesteld op: http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2017.

 

Voor meer informatie:

Baudouin de Hepcée (voor journalisten en investeerders): + 32 (0)476 49 69 58

Barbara Van Speybroeck (voor journalisten): + 32 (0)476 51 79 29

persdienst@bpost.be

 

Saskia Dheedene (voor investeerders): +32 (0)2 276 76 43

investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel