De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost heeft de financiële resultaten van 2022, de dividenduitkering en de benoeming van 2 bestuurders goedgekeurd.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost heeft de financiële resultaten van 2022, de dividenduitkering en de benoeming van 2 bestuurders goedgekeurd.

De stemming over de kwijting aan de bestuurders werd uitgesteld. Er werd geen beslissing genomen over het gewijzigde Bezoldigingsbeleid.

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten 2022 van de vennootschap, alsook de dividenduitkering goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 0,40 EUR bruto per aandeel te betalen.

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

  • Ex-dividenddatum : 18 mei 2023
  • Registratiedatum : 19 mei 2023
  • Betalingsdatum ​ : 22 mei 2023

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2022 goedgekeurd en de kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Daarnaast heeft de Gewone Algemene Vergadering besloten om:

  • de coöptatie van mevrouw Ann Caluwaerts als bestuurder te bevestigen en haar te benoemen als bestuurder voor een termijn van 4 jaar;
  • mevrouw Ann Vereecke te benoemen als bestuurder voor een termijn van 4 jaar.

Ten slotte is de beslissing over de goedkeuring van het gewijzigde Bezoldigingsbeleid niet ter stemming voorgelegd.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2022 zijn beschikbaar op: https://bpostgroup.com/investors/results-reports-presentations/annual-reports.

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering worden uiterlijk op 24 mei 2023 beschikbaar gesteld op: https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings.

Uitstel van de stemming over de kwijting van de bestuurders

Naar aanleiding van het verzoek van de Referentieaandeelhouders van de Vennootschap, heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist om de stemming over de kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 uit te stellen tot wanneer de interne compliance onderzoeken van bpost en de audits van de Belgische staat in een dermate fase zijn waarbij een beslissing omtrent de kwijting van de bestuurders met voldoende kennis van zaken door de aandeelhouders kan worden genomen, en uiterlijk op de volgende Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden in 2024.

Persbericht
​​Brussel, 10/05/2023 - 14 uur
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel