De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost NV heeft de financiële resultaten van 2023, de dividenduitkering en de benoeming van de commissarissen goedgekeurd

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost NV heeft de financiële resultaten van 2023, de dividenduitkering en de benoeming van de commissarissen goedgekeurd

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten van de vennootschap met betrekking tot 2023 goedgekeurd, alsook de uitkering van een bruto dividend van 0,13 EUR per aandeel, conform het voorstel van de Raad van Bestuur. 

Het tijdschema voor de uitkering van het dividend is als volgt: 

  • Ex-dividenddatum: 15 mei 2024 
  • Registratiedatum: 16 mei 2024 
  • Betalingsdatum: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 17 mei 2024 

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023 goedgekeurd en heeft kwijting verleend aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat. 

Daarnaast heeft de Gewone Algemene Vergadering besloten om EY Bedrijfsrevisoren BV en PVMD Bedrijfsrevisoren BV te benoemen als commissarissen van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027 zal eindigen.  

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2023 zijn beschikbaar op https://bpostgroup.com/nl/investeerders/resultaten-verslagen-en-presentaties/jaarverslag

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering zullen uiterlijk op 22 mei 2024 ter beschikking worden gesteld op https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings.  

Persbericht
​​Brussel, 08/05/2024- 11:35 (CET)
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel