De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de bpost Groep keuren de financiële resultaten van 2019, het bedrag van het dividend, de benoeming van 2 bestuurders en de wijziging van de statuten goed

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de bpost Groep keuren de financiële resultaten van 2019, het bedrag van het dividend, de benoeming van 2 bestuurders en de wijziging van de statuten goed

Woensdag 13 mei 2020

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten 2019 van de vennootschap goed, alsook het bedrag van het finaal totaal dividend van 0,62 EUR bruto per aandeel conform het voorstel van de Raad van Bestuur. Aangezien een interimdividend van 0,62 EUR bruto werd betaald op 9 december 2019, zal er voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 geen extra dividend worden uitgekeerd.

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2019 goedgekeurd, alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Tenslotte heeft de Gewone Algemene Vergadering:

  • de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder retroactief bevestigd en hem als bestuurder benoemd voor een termijn die eindigt op het moment dat zijn mandaat als CEO eindigt;
  • het mandaat van mevrouw Bernadette Lambrechts als bestuurder vernieuwd voor een termijn van één jaar.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2019 zijn beschikbaar op: http://bpost.jaarverslag2019.eu/.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Comités van de Raad van Bestuur is beschikbaar op: https://corporate.bpost.be/about-us/board-of-directors.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering werd gehouden, besliste om de statuten van de vennootschap te wijzigen onder meer met het oog op (i) de implementatie van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, (ii) het bevorderen van de leesbaarheid van de statuten en (iii) de schrapping van elke verwijzing naar de inhoud van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

De notulen van de vergaderingen worden uiterlijk op 28 mei 2020 beschikbaar gesteld op: https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2020.

 

Voor meer informatie:
Press
Websitehttps://press.bpost.be
​Barbara Van Speybroeck / Delphine Van Bladel    
​T. +32 2 276 32 18 /+32 476 60 02 61

Investor relations
Websitehttp://corporate.bpost.be/investors
​Saskia Dheedene / Stéphanie Voisin
​T. +32 2 276 76 43 / +32 2 276 21 97

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel