De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost heeft de benoeming van nieuwe bestuurders en de wijziging van het Bezoldigingsbeleid goedgekeurd. 

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bpost heeft de benoeming van nieuwe bestuurders en de wijziging van het Bezoldigingsbeleid goedgekeurd. 

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders die vandaag werd gehouden, besliste om: 

  • de heer Christiaan Peeters te benoemen als bestuurder voor een termijn die eindigt na 6 jaar te rekenen vanaf 1 november 2023; 
  • mevrouw Véronique Thirion en de heer Denis Van Eeckhout te benoemen als bestuurders voor een termijn van 4 jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027.  

Daarnaast heeft de Bijzondere Algemene Vergadering besloten om:  

  • kwijting te verlenen aan de niet-uitvoerende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; en 
  • het Bezoldigingsbeleid van bpostgroup te wijzigen, voornamelijk om een incentiveplan op lange termijn in te voeren.  
Mevrouw Audrey Hanard, Voorzitster van de Raad van Bestuur : "Ik ben verheugd de goedkeuring van onze aandeelhouders aan te kondigen inzake de benoeming van twee nieuwe bestuursleden - mevrouw Véronique Thirion en de heer Denis Van Eeckhout - en de bevestiging van onze nieuwe CEO, de heer Chris Peeters, als bestuurder. Hun rijke ervaring en strategische inzichten betekenen ongetwijfeld een verrijking voor onze raad van bestuur. Bovendien weerspiegelt de goedkeuring van ons herziene bezoldigingsbeleid, nu inclusief een incentiveplan op lange termijn, ons streven om de beloning van leidinggevenden af te stemmen op duurzame, lange termijn waardecreatie voor onze aandeelhouders.” 

Het gewijzigde Bezoldigingsbeleid zal beschikbaar zijn op de volgende website: https://bpostgroup.com/nl/wie-we-zijn/statuten-en-charters

De notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering worden uiterlijk op 7 december 2023 beschikbaar gesteld op https://bpostgroup.com/nl/investeerders/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders

Persbericht
​​Brussel, 23/11/2023 - 15.45
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel