Eerste kwartaal 2020 bpost Groep geïmpacteerd door COVID-19

Eerste kwartaal 2020 bpost Groep geïmpacteerd door COVID-19

Maandag, 4 mei 2020 - Eerste kwartaal 2020 resultaten

Kernfeiten eerste kwartaal 2020

 • Onze belangrijkste prioriteit is het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten.
 • Bedrijfsopbrengsten Groep van 934,6 miljoen EUR, +3,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en toe te schrijven aan de groei van Parcels BeNe en E-commerce logistics zowel in Europa & Azië als Noord-Amerika.
 • Gerapporteerde Groep EBIT van 71,0 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 75,6 miljoen EUR (marge van 8,1%).
 • Mail & Retail
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 500,0 miljoen EUR (-5,2%) ingevolge de impact van COVID-19 op Advertising Mail en op retail en ingevolge de deconsolidatie van Alvadis, de telecomkaart business.
  • Onderliggende daling postvolume van -9,9%, toe te schrijven aan geannuleerde reclamecampagnes ingevolge COVID-19.
  • Gerapporteerde EBIT van 64,6 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 65,2 miljoen EUR (13,0% marge), d.i. een daling met -29,6% ingevolge de evolutie van de postvolumes omwille van COVID-19 en bijkomende kosten om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. De impact van COVID-19 op M&R wordt geschat op -14,4 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 213,5 miljoen EUR (+8,5%), voornamelijk toe te schrijven aan Parcels BeNe (+19,8%). Aanzienlijke negatieve impact van COVID-19 op grensoverschrijdende activiteiten (Cross-border).
  • Organische volumegroei Parcels BeNe van +20,5%, hoger dan de +17,9% volumegroei vastgesteld “year-to-date” (YTD) februari 2020, en toe te schrijven aan een stijging in onlineverkopen sinds het begin van de lockdown op 18 maart 2020.
  • Gerapporteerde EBIT van 16,2 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 16,9 miljoen EUR (7,9% marge), d.i. een stijging van 4,5 miljoen EUR (+31%) door operationele performantie en is exclusief de BTW-terugvordering in het eerste kwartaal 2019, de jaar-op-jaar negatieve evolutie van afrekeningen van eindrechten en COVID-19. Impact van COVID-19 op PaLo Europa en Azië wordt geschat op -1,8 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 261,3 miljoen EUR (+14,3%, +11,2% bij constante wisselkoers), toe te schrijven aan E-commerce logistics, waarbij vooral de groei van bestaande en in 2019 gecontracteerde klanten van Radial in het oog springt.
  • Gerapporteerde EBIT van -10,8 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van -7,4 miljoen EUR (-2,8% marge), 0,4 miljoen EUR hoger ingevolge de positieve evolutie van E-commerce logistics, voornamelijk Radial, grotendeels tenietgedaan door aanhoudende margedruk in International Mail. De impact van COVID-19 op PaLo Noord-Amerika wordt geschat op -0,3 miljoen EUR.
 • De totale impact van COVID-19 op de EBIT van de Groep wordt geschat op -16,7 miljoen EUR voor het eerste kwartaal 2020. Deze impact buiten beschouwing gelaten, lagen de resultaten voor het eerste kwartaal van 2020 boven de verwachtingen verklaard door het postvolume dat minder daalde dan verwacht.
 • COVID-19 overschaduwt de vooruitzichten voor 2020. Een geactualiseerde richtlijn voor het volledige jaar zal worden uitgegeven zodra de volledige kwantitatieve impact van COVID-19 op een nauwkeurige en betrouwbare manier kan worden ingeschat. bpost Groep is op dit ogenblik niet in staat om dat te doen.
 • Het huidige dividendbeleid om minstens 85% van de BGAAP nettowinst van bpost NV uit te keren als dividend is opgeschort. Een nieuw dividendbeleid zal door de Raad van Bestuur worden vastgesteld wanneer de lange termijn impact van de COVID-19-crisis duidelijk wordt. Bijgevolg wordt er morgen voorbeurs geen nieuw kapitaalallocatiebeleid bekend gemaakt.

 

Commentaar van de CEO en de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost Groep, zei hierover:

“We maken een ongeziene, wereldwijde crisis door. In deze uitzonderlijke omstandigheden is bpost zich meer dan ooit bewust van haar maatschappelijke rol, die erin bestaat om mensen te verbinden en te voorkomen dat de meest kwetsbare mensen geïsoleerd raken. De aanzienlijke inspanningen van onze medewerkers om de continuïteit van de diensten van bpost Groep te verzekeren gaan niet ten koste van hun eigen gezondheid en veiligheid en die van onze klanten. Dat is van cruciaal belang en dan ook onze belangrijkste prioriteit. We hebben tal van maatregelen ingevoerd op het terrein om onze medewerkers en klanten te beschermen.”

​“Op zeer korte tijd zijn we dankzij de tomeloze inzet van alle postmannen- en vrouwen erin geslaagd op behendige en flexibele wijze de grote toevloed van pakjes structureel op te vangen en te verwerken binnen onze huidige infrastructuur. Dit bewijst eens te meer dat de Belgische economie meer dan ooit op bpost kan rekenen als essentiële schakel tussen bedrijven en klanten om de verandering in online consumentengedrag mee te dragen.”

​“Zoals verwacht is bpost niet immuun voor de huidige wereldwijde crisis. Het staat buiten kijf dat de lockdown die de federale regering sinds midden maart 2020 oplegde een impact heeft op onze resultaten van het eerste kwartaal. Onze belangrijkste prioriteiten blijven de veiligheid van onze medewerkers, de continuïteit van onze activiteiten en de stabiele financiële situatie van het bedrijf te garanderen. We blijven de impact van het COVID-19-virus op onze activiteiten en financiële resultaten op de voet volgen. Gelet op de onzekerheid en de aan de gang zijnde ontwikkelingen, zijn we op dit ogenblik echter niet in staat om de volledige kwantitatieve impact op de resultaten van 2020 op een nauwkeurige en betrouwbare manier in te schatten. We zullen communiceren zodra deze evaluatie kan worden uitgevoerd.”

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur, gaat verder:

“Intussen moesten er moeilijke, maar weloverwogen beslissingen worden genomen om de balans te versterken en de kasreserves van bpost Groep op lange termijn veilig te stellen. Daarom zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om het dividend op de resultaten van 2019 te beperken tot het interimdividend dat in december vorig jaar werd uitbetaald. In deze uitzonderlijke omstandigheden is voorzichtigheid geboden aangezien het onduidelijk is hoe lang en ernstig de COVID-19-crisis zal zijn.”

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost Groep:

“De kapitaalsuitgaven worden ook beperkt tot uitsluitend dringende en strategische noden. Op basis van onze voortdurende beoordeling van de situatie zullen we alle verdere maatregelen nemen die nodig worden geacht.”

​“COVID-19 buiten beschouwing gelaten, worden onze resultaten gekenmerkt door de stijgende bijdragen aan de EBIT van onze activiteiten uit Parcels en E-commerce logistics in Europa en in de VS. Dit bevestigt dat we met onze bedrijfstransformatie op de goede weg zijn naar een leefbare toekomst. Aangezien de resultaten van het eerste kwartaal werden getroffen door een aanzienlijk EBIT-verlies voortvloeiend uit onze binnenlandse en internationale brievenpostactiviteiten, moeten we de verdere ontwikkeling van onze groei-activiteiten versnellen. Tezelfdertijd willen we een efficiënte postbezorger blijven in België waarbij de succesvolle nationale invoering van ons alternerend distributiemodel midden maart een grote stap in de goede richting was."

 

Vooruitzichten voor 2020

Vooruitzichten zoals uitgegeven op 17 maart 2020 waren exclusief COVID-19 en worden herroepen door COVID-19.

In 2020 zouden de totale bedrijfsopbrengsten van de Groep naar verwachting gestegen zijn met een “low single-digit” percentage, terwijl de verwachtte aangepaste EBIT van de Groep zich in een vork van 240 tot 270 miljoen EUR zou gesitueerd hebben.

Voor de business units verwachtte bpost Groep het volgende:

Mail & Retail:

 • Een daling van de totale bedrijfsopbrengsten tot -5% met een verwachte onderliggende daling van het Domestic Mail-volume tussen -9% en -11%. Het effect hiervan zou gedeeltelijk gecompenseerd worden door een goedgekeurde stijging van de posttarieven met +5,1%.
 • 8-10% aangepaste EBIT-marge

Parcels & Logistics Europa & Azië:

 • “Low teens” procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten
 • 6-8% aangepaste EBIT-marge

Parcels & Logistics Noord-Amerika:

 • “Mid-single-digit” procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten
 • Aangepaste EBIT-marge positief tot 2%

De bruto kapitaalsuitgaven zouden naar verwachting oplopen tot 200 miljoen EUR.

Een geactualiseerde richtlijn voor het volledige jaar zal worden uitgegeven zodra de volledige kwantitatieve impact van COVID-19 op een nauwkeurige en betrouwbare manier kan worden ingeschat. bpost Groep is op dit ogenblik niet in staat om dat te doen.

Impact van COVID-19 vastgesteld sinds het begin van de lockdown in maart 2020 op de resultaten van het eerste kwartaal 2020

Mail & Retail:

 • De Advertising Mail-volumes dalen meer dan 60%, kleinere impact op Transactional Mail-volumes
 • Bijkomende kosten voor veiligheid en een premie voor de operationele medewerkers ten belope van ongeveer 5,0 miljoen EUR op maandbasis
 • Meer absenteïsme; verdubbeling van het absenteïsmepercentage bij bpost België aan het begin van de crisis in maart

Parcels & Logistics Europa & Azië:

 • Bijkomende volumes bij Parcels BeNe, met een volumegroei van meer dan 20% jaar-op-jaar en een sterke opwaartse tendens
 • De grensoverschrijdende activiteiten (Cross-border) zijn sterk geïmpacteerd door verminderde luchtvrachtcapaciteit en de sluiting van de internationale grenzen
 • Bijkomende kosten voor veiligheid, premie, absenteïsme en transport ten belope van ongeveer 1,5 miljoen EUR op maandbasis 

Parcels & Logistics Noord-Amerika:

 • Tot nog toe voldeden de klantenvolumes aan de verwachtingen. Operationele hinder bleef vrij beperkt.
 • De bijkomende kosten voor gezondheid en veiligheid bedragen momenteel minder dan ca. 1,0 miljoen EUR/maand, deze kosten zouden nog kunnen stijgen.

We streven ernaar de bruto kapitaalsuitgaven te verminderen met minstens 50 miljoen EUR tot maximum 150 miljoen EUR (voorheen tot 200 miljoen EUR).

Het huidige dividendbeleid om minstens 85% van de BGAAP nettowinst van bpost NV uit te keren als dividend is opgeschort. Een nieuw dividendbeleid zal door de Raad van Bestuur worden vastgesteld wanneer de lange termijn impact van de COVID-19-crisis duidelijk wordt.

 


Het volledige persbericht van de resultaten van het eerste kwartaal 2020 vindt u in het onderstaande PDF-bestand.

Persbericht Q1 2020 Interim Condensed Financial Statements Q1_2020_NL.pdf - 528 KB

 


 

 

Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel