Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt de aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 11 mei 2016 om 10u in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België. De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt de aandeelhouders eveneens uit tot de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die op dezelfde locatie zal plaatsvinden, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016):

•    de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Vergaderingen;
•    volmachtformulieren;
•    formulieren om te stemmen per brief;
•    het toegangsplan;
•    de documenten betreffende de agenda van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering die ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld.

De aandeelhouders worden uitgenodigd vanaf 9u om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergaderingen en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergaderingen.

Deze Registratiedatum is vastgesteld op 27 april 2016 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die de Vergaderingen wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 5 mei 2016 bekend te maken.

Vragen over deze Vergaderingen kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be

Voor meer informatie:

Pers en Investor Relations
Baudouin de Hepcée
T. +32 2 276 22 28
E-mail: GeneralMeeting@bpost.be
Website: corporate.bpost.be/investors

Journalisten kunnen de Vergaderingen volgen in de zaal. Gelieve uw aanwezigheid vooraf te willen melden aan mevrouw Sabine Van der Biest (sabine.vanderbiest@bpost.be).

Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel