Kwart minder gereden kilometers en 90% minder uitstoot door gecombineerde stadsleveringen in Antwerpen

Kwart minder gereden kilometers en 90% minder uitstoot door gecombineerde stadsleveringen in Antwerpen

De bedrijven Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet en Schoenen Torfs zijn van plan om vanaf vandaag hun bestellingen aan winkelpunten en particulieren in de stad Antwerpen te bundelen en samen te leveren. Het slim bundelen van ​ goederen aan de rand van de stad vertaalt zich al meteen in een kwart minder gereden kilometers en 90% minder uitstoot. De positieve impact op de mobiliteit en het milieu neemt toe naarmate er meer bedrijven met hun goederenstromen aansluiten bij dit CULT (Collaborative Urban Logistics & Transport) samenwerkingsverband.

Het World Economic Forum voorspelt een toename van 78% meer leveringen in steden tegen 2030. Ook in onze steden zal door de sterke groei van e-commerce het aantal transportbewegingen alsmaar verder toenemen. Het huidig logistiek systeem heeft vandaag niet meteen duurzame en efficiënte oplossingen klaarliggen. Iedereen heeft zich al wel eens afgevraagd waarom drie bestelwagens gelijktijdig aan het uitleveren zijn in dezelfde straat.

Met als doelstelling het aantal kilometers en de uitstoot van stadsleveringen te verminderen, kondigden Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet en Schoenen Torfs midden 2021 het CULT samenwerkingsverband ​ aan. Het opzet: het slim bundelen van de goederen aan de stadsrand ​ om ze vervolgens uitstootvrij uit te leveren in de stad.

Leveringen in Antwerpen

Vandaag start het CULT-samenwerkingsverband officieel met de eerste gebundelde leveringen in de stad Antwerpen. bpost werd geselecteerd ​ om de pakjes van de deelnemende bedrijven te bundelen in Antwerpen-X en vervolgens volledig uitstootvrij uit te leveren aan particulieren en winkelpunten in de stad. bpost zal niet enkel pakjes, maar ook palletten naar winkelpunten verdelen. Het transport van deze palletten zal momenteel ​ nog gebeuren ​ met kleine vrachtwagens op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), maar van zodra de technologie praktisch inzetbaar is, zal ook dit transport volledig elektrisch gebeuren. ​

“Dit project past volledig in onze Ecozone filosofie van duurzame, innovatieve stadsdistributie waar we uitstootvrije levering combineren met een uitgebreid netwerk van afhaalpunten en lockers. en het is dus logisch dat bpost hier zijn steentje aan bijdraagt. Het is onze ambitie om de meest duurzame e-commerce logistics speler te zijn in Europa tegen 2030, met een CO2-vrije last mile“ aldus Dirk Tirez, CEO van bpost.

Veelbelovende start

Op basis van de analyses en de eerste testleveringen van de goederen van de zeven bedrijven in Antwerpen wordt alvast meer dan een kwart bespaard op het aantal gereden kilometers en wordt de uitstoot met bijna een factor tien teruggedrongen.

“Hoe meer bedrijven hun stromen bundelen in CULT, hoe minder transportbewegingen en uitstoot in vergelijking tot de situatie waarin bedrijven dit individueel zouden doen. Immers, vijf leveringen per straat is veel duurzamer en efficiënter dan een levering elke vijf straten” zegt initiatiefnemer en CEO van TRI-VIZOR, Alex Van Breedam. “Ook door de goederenstromen van de bedrijven beter op elkaar af te stemmen - zeg maar, de bundeling slimmer te maken - ​ kunnen vele kilometers en uitstoot uitgespaard worden.”

Open samenwerking

De ambitie van CULT reikt verder dan de huidige groep van bedrijven in Antwerpen. TRI-VIZOR heeft als community manager het kaderwerk opgezet waardoor nieuwe bedrijven, maar ook winkeliers in de binnenstad snel en makkelijk kunnen instappen. Binnen deze structuur kunnen bedrijven – zelfs concurrerende spelers - transparant en volledig in lijn met de bestaande regelgeving samenwerken. Bovendien is deze structuur makkelijk overdraagbaar naar andere steden.

Green Deal Delivery

CULT gaat voor wat het zelf een ‘Green Deal Delivery’ noemt, met een levering op vaste tijdstippen, volledig emissievrij, met groen transport zoals cargofietsen en elektrische bestelwagens en met koeriers die in sociaaleconomisch verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen werken. Het wilt hiermee actief bijdragen aan de belangrijke mobiliteits- en milieu uitdagingen waarmee de steden vandaag geconfronteerd worden.

Petra De Sutter, Minister van Post en Telecommunicatie: “Elk pakketje dat naar onze voordeur wordt gebracht zonder een bestelbusje op brandstof verhoogt de leefbaarheid van een stad. De CO2-uitstoot daalt erdoor en er zijn minder files om maar enkele voordelen te noemen. Door pakjes te bundelen aan de rand van de stad Antwerpen, helpt CULT aan die doelen. De bezorgmarkt vergroenen, doen we samen met de sector. In die zin is CULT een mijlpaal. De voortrekkersrol die overheidsbedrijven spelen in de overgang naar een duurzame economie wordt nu in de verf gezet door bpost en Proximus die meedoen aan dit project.”

Samenwerking met Slim naar Antwerpen

Dit samenwerkingsverband en de leveringen in Antwerpen kaderen in de projectoproep stedelijke logistiek van Slim naar Antwerpen. Deze oproep werd gelanceerd in juli 2020. De geselecteerde projecten dragen bij aan vlotte en efficiënte stedelijke logistiek. Het ambitieuze CULT-initiatief krijgt van stad Antwerpen inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Koen Kennis, Schepen van Mobiliteit in Antwerpen ‘We maken onze stad stap voor stap duurzamer, en dat doen we door in zee te gaan met de juiste partners. De projectoproepen van Slim naar Antwerpen zijn prima geschikt om ondernemers met creatieve oplossingen samen te brengen, samen sterker, samen slimmer. CULT is daarvan een mooi voorbeeld’.
Story image

 

Meer info over CULT

www.cultcitylogistics.be

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel