Openbaarmaking overeenkomstig Wet 2 mei 2007

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007

bpost (Euronext: bpost) publiceert de kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die het heeft ontvangen overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.

Overeenkomstig haar verplichtingen uit hoofde van artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert bpost de inhoud van de volgende kennisgeving die het heeft ontvangen.

Op 16 december 2013, meldde Post Invest Europe S.à.r.l (dat onrechtstreeks eigendom is van CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. en Sunset S.à r.l., via een controleketen zoals uiteengezet in de kennisgeving) dat zijn participatie in bpost NV van publiek recht (“bpost”) onder de drempel van 3% is. Op 16 december 2013, heeft Post Invest Europe S.à.r.l. 4.062 bpost-aandelen met stemrecht in zijn bezit.

De volledige tekst van dit kennisgeving is beschikbaar op de website: www.bpost.be/beleggers.

Aanmeldingen van belangrijke aandeelhouderschappen, die moeten gedaan worden krachtens de wet van 2 mei 2007 en de statuten van bpost, moeten gestuurd worden naar investor.relations@bpost.be. Deze aanmeldingen moeten publiek gemaakt worden door middel van een persbericht en de volledige tekst zal geplaatst worden op www.bpost.be/beleggers.

Voor meer informatie:

Pers

Piet Van Speybroeck
T. +32 2 276 2185 | +32 477 68 47 12
piet.vanspeybroeck@bpost.be


Investeerders

Pierre Winand, CFO
T. +32 2 276 2235 | +32 494 56 63 48
investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel