Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Persbericht : Transparantiekennisgeving
​​Brussel, 29 mei 2024 – 17.45 uur (Belgische tijd)
​ Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

 

(Artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving

bpost ontving een transparantiekennisgeving gedateerd op 27 mei 2024 van de volgende twee aandeelhouders: de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, zoals hieronder in detail uiteengezet. Alle aandelen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV worden aangehouden door de Belgische Staat.

De transparantiekennisgeving toont aan dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 22 mei 2024, nu 51,04% van de stemrechten van bpost NV bezit. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV heeft aldus de deelnemingsdrempel van 50% overschreden.

De verwerving is het resultaat van een inbreng in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV door de Belgische Staat van de 48.263.200 aandelen die het bezat in bpost NV, in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De transparantiekennisgeving toont ook aan dat de Belgische Staat, ingevolge de inbreng in natura op 22 mei 2024, nu geen rechtstreekse stemrechten van bpost NV meer bezit.

2. Kennisgeving

De kennisgeving gedateerd op 27 mei 2024 bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of van stemrechten

  • Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een persoon die over controle beschikt

  • Kennisgevingsplichtige personen:
  • De Belgische Staat (Kabinet van de Minister van Overheidsbedrijven, Kruidtuinlaan 50 bus 155, 10de verdieping, 1000 Brussel)
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (SFPIM) (Louizalaan 32/4, 1050 Brussel)
  • Transactiedatum:

22 mei 2024

  • Drempel die is overschreden of onderschreden (in %):

50

  • Noemer:

200.000.944

  • Details van de kennisgeving, volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden en bijkomende informatie:

Voor de details van de kennisgeving, de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden en bijkomende informatie (in voorkomend geval), wordt verwezen naar de transparantiekennisgeving, die bij dit persbericht is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt.

3. Inhoud van de kennisgeving

Dit persbericht kan op de bpost website worden geraadpleegd via https://press.bpost.be/.

De volledige tekst van deze kennisgeving is als bijlage bij dit persbericht gevoegd en kan op de bpost website geraadpleegd worden via https://bpostgroup.com/nl/investeerders/kennisgevingen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die dienen te worden gedaan conform de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van bpost NV, dienen te worden bezorgd aan investor.relations@bpost.be. Dergelijke kennisgevingen zullen openbaar worden gemaakt via een persbericht en worden online gepubliceerd via https://bpostgroup.com/nl/investeerders/kennisgevingen.

Persdienst
Persdienst MULTI - Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussels

 

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel