Proefproject in Saint-Ghislain en Liedekerke: NMBS en bpost ten dienste van de reizigers

Proefproject in Saint-Ghislain en Liedekerke: NMBS en bpost ten dienste van de reizigers

Vanaf 1 december kunnen reizigers van NMBS in deze twee gemeenten terecht bij het loket van het bpost postkantoor voor hulp bij het invullen van de formulieren om een abonnement of een verminderingskaart aan te vragen.

Net zoals het commerciële beleid van andere spoorondernemingen in Europa, evolueert ook het beleid van NMBS om meer aan te sluiten op de verwachtingen en vragen van de klanten die meer en meer digitale oplossingen gebruiken om hun ticket aan te schaffen. In bepaalde stations is het aantal klanten dat zich aan het loket aandient zeer laag geworden, en zoals begin 2021 aangekondigd, zullen de loketten van meerdere  stations eind dit jaar sluiten.

NMBS neemt al ruim 6 maanden belangrijke begeleidende maatregelen om de overgang soepel te laten verlopen (communicatie, informatiesessies, brochures enz.). Voor de toekomst worden ook maatregelen genomen om de toegankelijkheid, de veiligheid en het onthaal van de reizigers te garanderen, en om voor de stations een specifieke rol in het sociale weefsel te behouden. Er lopen momenteel contacten met de betrokken gemeenten.

Alle andere verkoopkanalen van NMBS blijven beschikbaar, zoals de app, de website nmbs.be, de verkoopautomaten (aanwezig in elk station, met mogelijkheid tot hulp op afstand) of het loket van een naburig station. NMBS blijft ook haar digitale dienstverlening verder uitbreiden: binnenkort zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn een nieuw abonnement aan te maken op de website nmbs.be. Parallel aan al deze maatregelen starten NMBS en bpost op 1 december een proefproject in Saint-Ghislain en Liedekerke, met de bedoeling de trein voor iedereen toegankelijker te maken.

Concreet zullen de reizigers van NMBS ook terechtkunnen in het bpost postkantoor dat in de buurt van deze twee stations ligt. Aan het loket van het postkantoor  worden ze voortaan geholpen met het invullen van de formulieren om een abonnement of een verminderingskaart aan te vragen (de volgende verminderingskaarten vallen onder dit proefproject: de kaart voor Vaderlandslievende Reden, de kaart voor Verhoogde Tegemoetkoming, de kaart Voorrang voor een zitplaats en de kaart Kosteloze Begeleider).

bpost stuurt de verschillende aanvragen dan naar de klantendienst van NMBS, die contact opneemt met de betrokken reiziger om zijn aanvraag af te handelen.

Met dit partnerschap willen de twee overheidsbedrijven hun krachten bundelen om hun dienstenverlening aan de klanten te optimaliseren.

Dit proefproject wordt in de loop van het jaar 2022 geëvalueerd.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: “Als minister van Mobiliteit ben ik voorstander van creatieve oplossingen en samenwerking tussen overheidsbedrijven die de dienstverlening en de toegankelijkheid voor treinreizigers kunnen verbeteren. In die zin juich ik deze twee proefprojecten tussen bpost en NMBS toe. Ik kijk uit naar de resultaten van dit experiment. Als bpost en NMBS elkaar kunnen versterken door een verbeterde dienstverlening aan de reizigers, en in het bijzonder aan oudere mensen of de minderbedeelden, dan hebben we nuttig werk verricht!”
Petra De Sutter, minister van Overheidsbedrijven : “Als Minister van Overheidsbedrijven kan ik samenwerkingen zoals deze enkel ondersteunen. Zeker in het licht van een toenemende digitalisering in onze samenleving, zie ik mooie symbioses mogelijk. De proximiteit van het uitgebreide postkantorennetwerk kan in tijden van dalende briefpost ingezet worden om een blijvend fysiek contactpunt te vormen voor de digitaal minder onderlegde burger. In dat kader zijn zowel dit als ook het ‘digihub’-testproject interessante pistes die onderzocht worden.”
Veerle Van Mierlo Spokesperson, bpostgroup
Dimitri Temmerman Woordvoerder, NMBS

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel