Reactie op de beslissing van de regering over de distributie van kranten en tijdschriften in België

Reactie op de beslissing van de regering over de distributie van kranten en tijdschriften in België

Na de besprekingen van de voorbije weken over de lopende aanbesteding voor de distributie van kranten en tijdschriften voor de periode 2024 - 2028, waarvoor bpost kandidaat was, heeft de Ministerraad beslist om de twee persconcessies tijdelijk te verlengen, na 31 december 2023.

Tijdens de verlengingsperiode, zal bpost in het hele land de diensten die voorzien zijn in de persconcessies blijven leveren. De overheid heeft hiervoor een budget van € 75m voorzien. De modaliteiten moeten nog worden besproken met de overheid en zijn onderworpen aan een goedkeuring door de Europese Commissie.

Ter herinnering, bpost verdeelt momenteel zowel kranten als tijdschriften voor een totale omzet van ongeveer € 265m in 2022 - met inbegrip van de vergoeding van de overheid en de inkomsten van de uitgevers - met een EBIT-marge die onder het plafond van 7,5% ligt die door de Europese Commissie is opgelegd.

De operationele en financiële impact voor bpost, na de verlengingsperiode, zal afhangen van het commercieel aanbod dat wordt uitgewerkt, en waarvoor bpost in gesprek gaat de uitgevers. De onderneming werkt aan het beperken van die impact.

Een alternatief steunmechanisme voor de bedeling in dunbevolkte zones (<225 inwoners/km²) voor de commerciële uitgevers, en op nationaal vlak voor de krantenwinkels en voor niet-commerciële uitgevers zou worden opgezet tot december 2026. Alle details daarover zijn momenteel nog niet gekend door bpost.

Chris Peeters, CEO bpostgroup: "bpost blijft doen waar het goed in is: de dagelijkse uitreiking van kranten en tijdschriften verzorgen in het hele land tijdens deze verlenging. Wat volgt er daarna? Hoewel we ons op onbekend terrein bevinden, is en blijft onze focus gericht op het verzekeren van de toekomst van het bedrijf en op het welzijn van onze medewerkers. Daarom zullen we met alle interne en externe stakeholders overleggen om onze volgende stappen te bepalen en het toekomstige aanbod voor persdistributie uit te werken. bpost heeft de mensen en de middelen om de distributie van kranten en tijdschriften op een kwalitatieve en duurzame manier uit te voeren. Het bedrijf blijft sterk geloven in een model waarin medewerkers goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon krijgen."

bpost zal meer details geven zodra nieuwe informatie beschikbaar is en de situatie het toelaat.

Persbericht
​​Brussel, 12/12/2023 - 19:40
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

 

Veerle Van Mierlo Spokesperson, bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel