Science Based Targets initiative erkent klimaatdoelstellingen bpostgroup

Science Based Targets initiative erkent klimaatdoelstellingen bpostgroup

bpostgroup heeft de ambitie om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 aanzienlijk aan te pakken en zo actief bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. SBTi heeft de emissiedoelstellingen van bpostgroup nu gecertifieerd als zijnde conform hun wetenschappelijk onderbouwde criteria.

Na een grondig onderzoek door onafhankelijke experts heeft het Science Based Target initiative (SBTi) officieel bevestigd dat de klimaatdoelstellingen van bpostgroup in overeenstemming zijn met de SBTi-criteria en bijgevolg beantwoorden aan de huidige stand van de klimaatwetenschap. bpostgroup zal zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 aanzienlijk verminderen en zo actief bijdragen tot de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad.

Tot 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030

bpostgroup heeft zich ertoe verbonden om de scope 1- en scope 2-emissies tegen 2030 met 55% te verminderen. Dit omvat de directe emissies door het gebruik van brandstoffen en indirecte emissies door aangekochte energie. Daarbovenop zullen in dezelfde periode de scope 3-emissies oftewel de ​ broeikasgasemissies van aangekochte goederen en diensten, transport en distributie, afval binnen de operaties, zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers met 14% moeten dalen.

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk is een permanente doelstelling binnen bpostgroup. Als internationale speler wil het een referentie zijn op het vlak van duurzaamheid en respect voor de planeet. Zo lanceerde het reeds enkele initiatieven om de vloot groener te maken zoals de ecozones of de emissievrije leveringen. Met deze SBTi-certificatie toont de groep zijn verantwoordelijkheid en ambitie om steeds een actievere bijdrage te leveren aan een duurzame planeet voor iedereen.

Philippe Dartienne, CEO bpostgroup: “Duurzaamheid maakt integraal deel uit van onze strategie en blijft een fundamentele prioriteit in de toekomst. Wij moeten een actieve rol spelen om maatschappelijke veranderingen mee aan te sturen en wij hebben de ambitie om in de sector een referentie te zijn op het vlak van duurzaamheid. Deze certificatie is een belangrijke mijlpaal voor onze groep. Natuurlijk is dit slechts de eerste fase en moeten we ons bedrijf continu mobiliseren om onze doelstellingen voor 2030 te bereiken.”

Wetenschap als basis voor bedrijfsdoelen

SBTi, het Science Based Targets initiative bezorgt aan bedrijven de wetenschappelijke kaders die noodzakelijk zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie. Als maatschappelijk verantwoord bedrijf heeft bpostgroup zijn bedrijfsdoelstellingen geformuleerd in lijn met de Science Based Targets (SBT)-aanpak inzake uitstoot van broeikasgassen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, op korte en lange termijn. Na grondige evaluatie zijn ze conform verklaard met hun vooropgestelde criteria en aanbevelingen en bijgevolg als ‘Science Based’ verklaard.

SBTi bepaalde twee ambitieniveaus die aan deelnemende bedrijven de mogelijkheid geeft hun engagement voor de planeet te tonen. Aan de ene kant kunnen ze opteren om de opwarming ‘ruim onder 2°C’ te houden en aan de andere kant kunnen ze een stap verdergaan met de begrenzing tot 1,5°C. bpostgroup heeft ambitieuze doelstellingen gedefinieerd die de laatstgenoemde optie wil waarmaken.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel