bpost besluit niet verder te gaan met een bod op PostNL en blijft andere groeiopportuniteiten onderzoeken

Op 30 november 2016 heeft bpost een finaal en verbeterd voorstel gedaan aan PostNL. In navolging van de afwijzing door PostNL vandaag, heeft bpost besloten af te zien van een combinatie tussen beide bedrijven.

Wij blijven geloven dat deze combinatie een overtuigende industriële logica zou hebben en de opportuniteit zou bieden om bpost's en PostNL's groeistrategie te versnellen, met een aanzienlijke waardecreatie voor alle belanghebbenden.

Bij het evalueren van groeiopportuniteiten door fusies en overnames, volgen wij zorgvuldig een aantal strikte criteria in ons beslissingsproces. Wij besluiten nu dat een combinatie van beide bedrijven niet kan worden bereikt onder voorwaarden die voldoen aan deze criteria.

bpost blijft vertrouwen op haar gerichte strategie en vermogen om haar groeiambities te behalen. We zullen andere opportuniteiten zorgvuldig blijven onderzoeken om onze sterke balans aan te wenden en onze groei verder te versnellen.

 

Deze mededeling wordt door bpost SA/NV ("bpost") gedaan op grond van artikel 4, lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (Nederland).

Deze mededeling bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en wordt gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik en het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (België).

Deze mededeling is niet bestemd voor publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan.

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel