bpost bevestigt onderzoek naar een mogelijke vriendelijke toenadering tot PostNL.

bpost bevestigt dat het een mogelijke vriendelijke toenadering tot PostNL intern onderzoekt. bpost is verrast door en betreurt het onopzettelijk lek van een intern en vertrouwelijk werkdocument, dat geleid heeft tot berichtgeving in de media rond een mogelijke aangepast voorstel aan PostNL.  

Sinds het einde van de gesprekken eerder dit jaar in mei, heeft bpost intern de analyse verder gezet rond de opportuniteit, de timing en de inhoud van een mogelijke nieuwe toenadering tot PostNL. bpost gelooft nog steeds sterk in de merites van een mogelijke combinatie met PostNL.

 

Deze interne gesprekken zijn nog niet in het stadium van besluitvorming en hebben niet geleid tot een voorstel voor bespreking door de Raad van Bestuur van bpost. Er werd dus geen beslissing genomen of een nieuwe toenadering tot PostNL zou geïnitieerd worden of over de inhoud van een aangepast voorstel. Sinds eind mei zijn er geen verdere gesprekken gevoerd met PostNL rond de structuur of de voorwaarden van een mogelijke combinatie.

 

bpost zal de huidige situatie zorgvuldig evalueren en de timing van haar besluitvorming opnieuw bekijken. bpost zal informatie verstrekken aan de markt van zodra het in de mogelijkheid verkeert om meer specifieke duiding te geven.

 

 

 

Contact bpost

 

Baudouin de Hepcée (voor journalisten en investeerders): + 32 (0)476/49 69 58

 

Barbara Van Speybroeck (voor journalisten): + 32 (0)476/51 79 29

 

Pressrelations@bpost.be

 

Saskia Dheedene (voor investeerders): +32 2 276 76 43

 

Investor.relations@bpost.be

 

 

Deze aankondiging bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en wordt gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik, het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (België) en artikel 4, lid 3, van het Besluit openbare biedingen Wft (Nederland).

Investeerders Voorwetenschap
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel