bpost boekt resultaten voor het derde kwartaal in lijn met de verwachtingen en herbevestigt het EBIT-vooruitzicht voor het volledige jaar

bpost boekt resultaten voor het derde kwartaal in lijn met de verwachtingen en herbevestigt het EBIT-vooruitzicht voor het volledige jaar

Zoals verwacht, is het derde kwartaal 2021 lager dan vorig jaar, als gevolg van de terugkeer naar pre-COVID seizoensschommelingen, de impact van de “low value consignment relief” en verwachte kosten.

Kernfeiten derde kwartaal 2021

 • De bedrijfsopbrengsten van de group bedragen 977,6 miljoen EUR, +0,5% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
 • De aangepaste EBIT van de group bedraagt 39,1 miljoen EUR (marge van 4,0%), een daling van 30,4 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar, maar in lijn met het seizoenspatroon van vóór COVID-19, waarbij het derde kwartaal altijd lager is. De gerapporteerde EBIT van de group bedraagt 31,0 miljoen EUR.
 • Mail & Retail
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 469,4 miljoen EUR (+1,2%), toe te schrijven aan de positieve impact van de posttarieven die de volumedaling compenseerden.
  • Onderliggende daling van het postvolume van -7,5% met eenmalige COVID-19-communicatie die geleidelijk aan afneemt.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 20,2 miljoen EUR (marge van 4,3%), d.i. een daling met -15,5 miljoen EUR (-43,3%), ten gevolge van kosten voor het wagenpark en energiekosten, de impact van de loonindex en cao, en capaciteit die in het netwerk wordt aangehouden voor wat betreft de groei van pakjesvolumes in het post-COVID-nieuwe normaal. De gerapporteerde EBIT bedraagt 13,5 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 238,2 miljoen EUR (-9,5%), volledig toe te schrijven aan de verwachte maar hoger dan voorziene daling van de cross-bordervolumes van Azië ten opzichte van de piek in het derde kwartaal van 2020 en aan de impact van low-value consignment relief, die sedert juli 2021 is afgeschaft.
  • Het volume van B2X-pakjes steeg met +8,9% dankzij aanhoudende online verkoop en een negatieve prijs/mix van -5,8%.
  • Aanhoudende uitbreiding van de e-commercelogistiek van Radial Europa en Active Ants (+13,3%).
  • De aangepaste EBIT bedraagt 12,0 miljoen EUR (marge van 5%), d.i. een daling met -17,7 miljoen EUR (-59,6%) als gevolg van de ​ ontwikkeling van cross-border en de OPEX voor de uitbreiding van de e-commercelogistiek. De gerapporteerde EBIT bedraagt 11,3 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten exclusief International Mail bedragen 313,2 miljoen EUR (+14,9% bij constante wisselkoers) en weerspiegelen de versnelde bijdrage van de nieuwe klanten van Radial.
  • De omzetontwikkeling van Radial wordt tenietgedaan door loondruk in de VS en opstartkosten van nieuwe vestigingen.
  • EBIT impact van +4,0 miljoen EUR van de terugbetaling door de verzekering ingevolge de ransomware-aanval in oktober 2020.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 12,8 miljoen EUR (4,0% marge), d.i. een stijging met +4,0 miljoen EUR of operationeel gelijkblijvend, met een gerapporteerde EBIT van 12,1 miljoen EUR.
 • Verwachtingen 2021 herbevestigd, de aangepaste EBIT van de group zal naar verwachting boven de 340 miljoen EUR uitkomen.

CEO quote

Dirk Tirez, CEO van bpost group: "Zoals volledig verwacht is het derde kwartaal zachter en in lijn met de sector. We hebben stevige fundamenten gelegd waardoor we vertrouwen blijven stellen in de eindejaarspiek en in de verwezenlijking van onze opgewaardeerde verwachtingen voor het volledige jaar, namelijk een EBIT van "meer dan 340 miljoen EUR". Ik wil al mijn collega's bedanken voor hun focus op de eindejaarspiek en op de managementprioriteiten die erop gericht zijn om het transformatieproces van bpost te versnellen. Wij zijn het team aan de top aan het heropbouwen en hebben duidelijke prioriteiten gesteld om voor bpost een duurzame toekomst op lange termijn uit te bouwen. Het is mij ook een genoegen om aan te kondigen dat bpost zijn milieu-ambities naar boven heeft bijgesteld en ernaar streeft om zijn emissies onder directe invloed tegen 2030 met 55% te verminderen in vergelijking met 2019. Als bpost focussen wij ons op economische, ecologische en sociale duurzaamheid. De aankondiging van vandaag betekent een flinke stap in die richting.” ​

Status prioriteiten van het management voor 2021

Vooruitgang in overeenstemming met plan

De prioriteiten voor 2021, zoals aangekondigd in het tweede kwartaal, zijn er allemaal op vooruitgegaan, wat ons het vertrouwen geeft om onze vooruitzichten voor 2021 te handhaven:

Voorbereiding van de eindejaarspiek in België ​

 • Uitreikings- en sorteercapaciteit veiliggesteld om groei te realiseren ten opzichte van de piek in 2020.
 • Geoptimaliseerde tweede uitreikingsgolf ten opzichte van Q4 2020, waardoor deze twee weken korter duurt en de omvang ervan met ongeveer 50% wordt verminderd.
 • Continue feedbackloop tussen operations en grote klanten, dewelke goed zijn voor >80% van de verwachte pakjesvolumes.
 • Buffercapaciteit in het hele land tegen lage opstartkosten voor extra pakjesvolumes tot 10-15% boven de verwachtingen.
 • Aanwerving tijdelijk personeel op schema.

Voorbereiding van de eindejaarspiek in de VS

 • Aanwerving en opleiding van tijdelijk personeel op schema door i) het gebruik van extra uitzendbureaus met ii) een groter arbeidspotentieel, en iii) het vroeger opstarten van marketingcampagnes

Anticiperen van ongunstige macro-economische trends

 • Beperkte blootstelling aan onderbrekingen in de leveringsketen voor e-commerce verwacht, gelet op de preventieve voorraden die klanten aanleggen voor e-commerceactiviteiten.
 • Beperkte blootstelling aan inflatie door standaard-indexatiebepalingen in e-commerceovereenkomsten en het prijsverhogingsmechanisme voor postzegels

Operationele efficiëntie bij Mail & Retail België met tot nog toe 108 kantoren gereorganiseerd in 2021 (tegenover 77 in 2020).

Aanvang van de planning van de verlaging van de Belgische overhead- en hoofdkantoorkosten. Overhead VTE's in 2021 gestabiliseerd, terwijl we voortdurend investeren in onze transformatie.

 

Prioriteiten van het management voor 2022

Een Belgische organisatie die het mogelijk maakt de transformatie te versnellen

 • Bundeling van de Belgische pakketactiviteiten met M&R in één Belgische business unit.
 • Versnelde overgang van post- en pakketactiviteiten naar een toekomstgericht en dynamisch ronde-model in samenspraak met de vakbonden. De eerste proefprojecten van het project OMEGA zullen naar verwachting in 2022 worden gepland in samenspraak met de vakbonden.
 • Duidelijk perspectief voor de Belgische organisatie op een toekomstbestendig bedrijf.
 • Het erkennen van kostensynergieën tussen post, retail en pakjes.

Versnelde verlaging van de Belgische overhead- en hoofdkantoorkosten

 • Vermindering van de overheadkosten (momenteel meer dan 24% van de opbrengsten) tot de benchmark van e-commerce concurrenten (15% tot 17% van de opbrengsten) mettertijd, tijdens het traject van onze bedrijfstransformatie.

E-commerce logistiek aan beide zijden van de Atlantische Oceaan

 • Werken aan een ambitieus, industrieel plan voor Radial om te groeien met bestaande en nieuwe klanten en te profiteren van de voortdurende groei in de Noord-Amerikaanse markt.
 • Voor Radial Europa en Active Ants, plan om te blijven investeren in e-commerce logistiek in Europa met een ambitie om de opbrengsten meer dan 5 maal te laten groeien over een periode van 5 jaar.

Duurzaamheid / ESG

 • Ambitie voor bpost group om tegen 2030 een van de groenste e-commerce logistieke dienstverleners te worden in de landen waar we actief zijn.
 • Daling van de scope 1- en scope 2-emissies met 55% tegen 2030 ten opzichte van 2019, waardoor bpost in lijn komt met een "onder 1,5 °C" onder SBTi. Vermindering van de scope 3 emissies met 14% tegen 2030 ten opzichte van 2019, waardoor bpost in lijn komt met een “onder 2°C” onder SBTi.
 • Investeringen om deze overgang te versnellen zijn opgenomen binnen de bestaande investeringsenveloppe

Contract voor kranten en tijdschriften loopt af op 31 december 2022

 • Aanbestedingsprocedure 2023-2027 gestart met 2 percelen (tijdschriften, kranten).
 • Uitstekende track record inzake leveringskwaliteit en andere SLA-vereisten.

 

Versterking van het leidinggevend executive team bij bpost

Samen met de nieuwe Raad van Bestuur werkt de CEO aan een opvolgingsplan om de continuïteit in de toekomst te verzekeren. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om de rollen en verantwoordelijkheden van elk lid van het group executive committee te herzien teneinde het leiderschapsteam te versterken, om zich te concentreren op de uitvoering van de management prioriteiten en om het transformatieproces van bpost te versnellen. De nieuwe rollen weerspiegelen dus de nieuwe ambitie van bpost om de transformatie van bpost tot een internationale speler in e-commerce logistiek te versnellen en om een duurzame toekomst op lange termijn voor bpost uit te bouwen:

 • De heer Jean Muls werd aangesteld in de nieuwe functie van CEO België, dewelke werd gecreëerd om de leiderspositie van bpost in België te versterken en de transformatie te versnellen.
 • De heer Nicolas Baise werd aangesteld als Chief Strategy and Transformation Officer om de strategie van de group te coördineren en de transformatieprojecten op een agile manier te leiden.

Beiden zullen ten laatste in januari 2022 bij bpost in dienst treden.

 • De procedure voor de aanwerving van de CFO van de group en van de Chief Technology Officer is aan de gang.

De functie van CFO van de group werd geherdefinieerd met een grotere nadruk op de rentabiliteit en de performantie van de group en op kostenbeheersing, terwijl de rol van de Chief Technology Officer werd geherdefinieerd met een nadruk op innovatie, het verbeteren van de klantenervaring door middel van technologie, en de ondersteuning van de groei in e-commerce logistieke technologie.

Er wordt een opvolgingsplan opgesteld voor alle andere functies in het executief comité van de group.

 

Vooruitzichten voor 2021

Rekening houdend met de huidige inzichten inzake de normalisering van de e-commerceactiviteiten na COVID-19, bevestigt bpost zijn eerdere vooruitzichten en gaat het er nog steeds van uit dat de aangepaste EBIT van de group boven de 340 miljoen EUR zal liggen. ​ ​

De totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2021 zullen nog steeds naar verwachting stijgen met een low- to mid-single-digit percentage in vergelijking met 2020, terwijl de aangepaste EBIT van de group nog steeds meer dan 340 miljoen EUR zal bedragen.

Voor Mail & Retail werden de vooruitzichten als volgt aangepast:

 • De evolutie van de totale bedrijfsopbrengsten zal het gevolg zijn van een onderliggende daling van het volume van Domestic Mail, waarvan nu wordt verwacht tot -7%, een goedgekeurde prijsverhoging voor post van +6,0%, die naar verwachting zal resulteren in een prijs- en mixeffect van ca. +7,0%, en een verwacht herstel na COVID-19 van Value Added Services.
 • De aangepaste EBIT-marge zal nu naar verwachting 9-10% bedragen.

Voor Parcels & Logistics Europa & Azië werden de vooruitzichten als volgt herzien:

 • De totale bedrijfsopbrengsten zullen nu naar verwachting stijgen met een low-single-digit percentage voor het volledige jaar, als gevolg van de recente ontwikkelingen in de Aziatische cross-bordervolumes, en de normalisering van de volumes voor pakjes- en e-commercelogistiek in het post-COVID nieuwe normaal.
 • De bedrijfskosten omvatten de investeringen voor de groei van omni-commercelogistiek in Europa.
 • 9-11% aangepaste EBIT-marge.

De vooruitzichten voor Parcels & Logistics Noord-Amerika blijven ongewijzigd:

 • Mid- to high-single-digit percentage groei van de totale bedrijfsopbrengsten, dankzij de groei van bestaande klanten en de opstart van nieuwe klanten bij Radial, genormaliseerd voor de COVID-19-piek in 2020.
 • 4-5% aangepaste EBIT-marge.

De brutocapex werd naar beneden herzien tot ongeveer 180 miljoen EUR. De capex-enveloppe is afgestemd op de strategie om de omni-commercelogistiek te laten groeien.

Het dividend op de resultaten van 2021 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2022, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met het nieuwe dividendbeleid.

 

 

Voor alle bijkomende informatie:

Veerle Van Mierlo           T. +32 472 92 02 29 (Media)    [email protected]

Laura Cerrada Crespo   T. +32 470 90 61 53 (Media)    [email protected]

Antoine Lebecq              T. +32 2 276 29 85 (IR)              corporate.bpost.be/investors

[email protected]

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel