bpost doet al het mogelijke om slachtoffers van het noodweer te helpen

bpost doet al het mogelijke om slachtoffers van het noodweer te helpen

Slachtoffers van de overstromingen kunnen gedurende 12 weken gratis gebruik kunnen maken van een tijdelijk contract voor de overbrenging van hun post. Een automatische adreswijziging kan telefonisch worden doorgegeven aan de klantendienst (FR: 02/278.51.29 of NL: 02/278.51.28).

bpost staat aan de zijde van de slachtoffers van de overstromingen die ons land hebben geteisterd. bpost stelt alles in het werk om de dienstverlening te verzekeren en burgers die tijdelijk niet in hun woning kunnen toch in staat te stellen hun post te ontvangen.

Gratis doorzending van post

bpost zal geadresseerde briefwisseling tijdelijk overbrengen naar het adres waar slachtoffers zijn ondergebracht. bpost zorgt ervoor dat brieven, rekeningen, bankafschriften, salarisstroken en aangetekende zendingen aan de burgers worden bezorgd. ​

Hiervoor moeten ze bellen naar 02/278.51.29 (FR) of 02/278.51.28 (NL) en moeten ze hun identiteitskaart bij de hand hebben en specifieke informatie kunnen delen (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, oud adres en nieuw adres). De persoonsgegevens van andere personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, mogen eveneens worden meegedeeld (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en identiteitskaartnummer). Er wordt ook gevraagd om een e-mailadres en/of een telefoonnummer achter te laten voor verder contact. ​

De post en pakjes van mensen die in rampgebieden wonen, worden een periode bij bpost bewaard. Wanneer de straten weer toegankelijk zijn, zal de post worden bezorgd. Indien de straten ontoegankelijk blijven en de bewoners van deze straten niet om een tijdelijke overbrengingsdienst hebben verzocht, wordt de post naar de afzender teruggezonden met een sticker met de vermelding "overstroming".

 

Story image

Mensen die in zones wonen met de volgende postcodes kunnen gratis gebruik maken van de tijdelijke overbrenging van hun post: 4020 ; 4030 ; 4031 ; 4032 ; 4050 ; 4051; 4130 ; 4140; 4170; 4180; 4190 ; 4520 ; 4700 ; 4780 ; 4790 ; 4800 ; 4801 ; 4820 ; 4821 ; 4830 ; 4831 ; 4834 ; 4837 ; 4845; 4860 ;4861 ; 4870 ; 4877 ; 4910; 4920; 4970; 4980; 5580 ; 5640 ; 5650 ; 5670 ; 6900 ; 6940 ; 6980 ; 6987 ; 6990.

Een tiental postkantoren werden zwaar getroffen door de overstromingen. Het postkantoor in Trooz is nog steeds ontoegankelijk en bijgevolg kan de omvang van de schade niet worden vastgesteld.

Op sommige plaatsen stond het water 1,50m hoog. Dit was het geval voor de postkantoren van Theux, Pepinster, Verviers en Dolhain. Deze zullen enkele weken buiten dienst blijven. We zullen onze klanten weldra een alternatief aanbieden. In Vlaanderen zijn er geen postkantoren meer gesloten door de wateroverlast.

Naast de postkantoren werden in Wallonië 19 PostPunten en PakjesPunten beschadigd, waarvan 12 Punten zwaar beschadigd zijn.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel