bpost en CityDepot gaan samen

bpost en CityDepot bundelen hun krachten om samen de leiding te nemen op de groeiende markt van de stadsdistributie. Koen Van Gerven kondigde dit aan tijdens een persconferentie in het sorteercentrum van Brussel waar de allereerste Mixed Sorting Machines in gebruik zijn gesteld, een logistieke wereldprimeur.

CityDepot

bpost en CityDepot zijn overeengekomen om hun krachten, ervaringen en geografische aanwezigheden te bundelen en samen het voortouw te nemen op de markt van de slimme stadsdistributie. Ze willen een doorbraak realiseren van hun diensten in bredere delen van ons land.

Samen richten ze het nieuwe "CityDepot NV" op. bpost wordt de belangrijkste aandeelhouder en zal zijn aandeel in de komende jaren verder optrekken. Marc Schepers, oprichter van CityDepot, zal de nieuwe entiteit leiden. Deze neemt de activiteiten en het 25-tal medewerkers van de huidige CityDepot en bpost City Logistics over.

Het is de bedoeling dat het nieuwe CityDepot NV, dat nu al actief is in Brussel, Antwerpen en Hasselt, gradueel zijn dienstverlening naar verschillende grote en middelgrote steden in het land zal uitbreiden.

Koen Van Gerven en Marc Schepers verklaren: "De tijd is rijp om aan ons aanbod van slimme en milieuvriendelijke stadsdistributie een nieuwe boost te geven. Dat vereist meer middelen en een bundeling van onze krachten, ervaringen en bedrijfswaarden, die zeer complementair zijn. Samen gaan we onze grote ambitie om te groeien in het hele land waarmaken."

CityDepot, in 2011 opgericht door Marc Schepers, lanceerde als eerste een systeem van stadsdistributie in Hasselt en later ook in Brussel. Goederen worden er gegroepeerd in depots aan de rand van de stad en van daaruit met kleinere, duurzame vervoersmiddelen naar de eindbestemmelingen in het centrum gebracht. CityDepot levert zo op jaarbasis 70.000 parcels en 15.000 palletten bij ongeveer 2000 klanten.

In 2014 lanceerde bpost in Antwerpen een vergelijkbare dienst, City Logistics. Wegtransporteurs, die op verschillende plaatsen in het centrum en in de haven goederen moeten leveren, lossen deze goederen in een depot van bpost aan het Houtdok. bpost bezorgt de palletten en pakketten nog dezelfde dag bij de handelaars, met zijn kleinere wagens. Op dit ogenblik brengt City Logistics in Antwerpen dagelijks 100 zendingen naar het stadscentrum voor 5 transporteurs. Zijn sterke prestaties werden onlangs gehonoreerd met de OTM Award 2015 (Organisatie van Traffic Managers).

Deze initiatieven komen ten goede aan het vlottere verkeer in de binnenstad en zijn een milieuvriendelijk en economisch interessant alternatief voor de hinderlijke verplaatsingen van vrachtwagens in het centrum. Ze beperken het aantal stadstransporten tot het strikt noodzakelijke. Het drukke verkeer van vrachtwagens die in binnensteden pakjes of palletten leveren aan handelszaken, stelt zware problemen voor de mobiliteit en het milieu in de stadscentra. Een oplossing voor dit toenemend probleem is noodzakelijk om de leefbaarheid van de centra te vrijwaren.

Mixed Sorting Machines (MSM): spitstechnologie voor de meest efficiënte sortering

bpost heeft in het sorteercentrum van Brussel als allereerste postoperator in de wereld de MSM operationeel in gebruik genomen, dat is de nieuwste en meest geavanceerde sorteermachine die er bestaat. Een MSM kan alle zendingen tot 1 cm dik in elk formaat sorteren tot op huisnummer, dus in de volgorde van de postronde. bpost installeert dit jaar 12 MSM in zijn 5 sorteercentra en de volgende jaren zal dit aantal nog verdubbelen. De MSM zijn van groot belang voor bposts grootscheepse reorganisatie van de postbestelling "Visie 2020". Die bestaat erin dat de voorbereiding van de postbestelling die vandaag nog in 270 distributiekantoren plaatsvindt, o.a. dankzij de MSM in de 5 sorteercentra gecentraliseerd kan worden. Hierdoor zullen de postbodes zich voltijds op de bestelling van brieven en pakjes kunnen toeleggen.

Visie 2020 en het Nieuwe Brussel X

Het nieuwe sorteercentrum van Brussel is een hoeksteen van Visie 2020. De milieuvergunning is verworven en de bouwvergunning wordt in de nabije toekomst verwacht. Na afloop van de beroepstermijn kan de bouw aan het kanaal in Neder-Over-Heembeek onmiddellijk beginnen. Volgens planning moet de verhuisoperatie van de oude naar de nieuwe site tegen eind 2017 zijn afgerond. Met een operationele oppervlakte van 70.000m² zal het Nieuwe Brussel X het grootste van de 5 Belgische sorteercentra zijn. Het zal instaan voor de nationale, Brusselse en Vlaams-Brabantse brievensortering en voor de sortering van alle pakjes in België. In het nieuwe Brussel X zal de volledige pakjessortering worden gecentraliseerd. De nieuwe pakjessorteermachine zal over twee jaar in gebruik zijn en 300.000 pakjes per dag kunnen sorteren, een verdrievoudiging van de huidige capaciteit. Dan zullen webshops hun pakjes tot 2u 's morgens kunnen aanleveren, die enkele uren later door de postbode bij de eindklant geleverd zullen worden.

Koen Van Gerven, CEO van bpost: "Met nieuwe activiteiten zoals stadstransporten, technologische vernieuwingen zoals MSM en het verhogen van het klantencomfort bij de pakjesbestelling wapent bpost zich tegen de daling van de traditionele postvolumes en verbetert het systematisch de efficiëntie van zijn werkmethodes."

Informatie:

Piet Van Speybroeck (bpost)

M. +32 477 68 47 12 | T. +32 2 276 21 85

Fred Lens (bpost)

M. +32 495 47 11 52 | T. +32 2 276 22 05

Bart Vandormael (CityDepot)

M. +32 496 55 50 07 | T. +32 11 22 60 22

Investeerders
Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2021 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.333,7 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel