bpost lanceert bpost boost! : een springplank voor werkzoekenden en medewerkers

bpost lanceert bpost boost! : een springplank voor werkzoekenden en medewerkers

Als een van de grootste werkgevers van het land speelt bpost group al jaren een belangrijke rol bij de tewerkstelling en de opleiding van mensen die moeilijkheden ondervinden om de arbeidsmarkt te betreden. Ons bedrijf blijft die weg bewandelen en lanceert bpost boost!

Met bpost boost! wil bpost zijn opleidingsprogramma voor werkzoekenden versterken en uitbreiden, om hen naar kwaliteitsvolle jobs te begeleiden, en dat zowel binnen het bedrijf als in andere sectoren die moeite hebben om geschoolde arbeidskrachten te vinden. bpost heeft de ambitie om in de komende 5 jaar 10.000 mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

bpost boost! is ontstaan uit de vaststelling dat er in België een groot onevenwicht heerst tussen de vacante betrekkingen en het grote aantal werkzoekenden. In België heeft 1,4 miljoen mensen van de potentieel actieve bevolking geen werk. Anderzijds zijn er enorm veel openstaande betrekkingen waarvoor bedrijven niet de juiste profielen kunnen vinden. Dit tekort aan kandidaten kan deels worden verklaard door het feit dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken om te worden aangeworven. De coronacrisis versnelt de digitalisering, wat voor deze werknemers een extra uitdaging inhoudt: zij moeten immers nieuwe vaardigheden verwerven om zo aan een duurzame job in groeisectoren te geraken.

"Daarom wil bpost nu handelen. Het overheidsbedrijf, dat in België meer dan 26 000 mensen tewerkstelt, wil een actievere rol spelen in de opleiding van de werknemers om hun tewerkstelling en dus hun integratie in de maatschappij te bevorderen," aldus Mark Michiels, Chief Human Resources Officer van bpost group.  "Deze rol is niet nieuw voor bpost. Elk jaar werft bpost ongeveer 3 000 tot 4 000 mensen aan, hoofdzakelijk werkzoekenden uit kwetsbare groepen, werklozen en laaggeschoolden.

Al vele jaren lang vindt bpost het erg belangrijk om te investeren in de opleiding en permanente vorming van zijn personeel, en het zet daarvoor verschillende middelen in. "

Met de hulp van verschillende partners in het hele land, zoals Forem in Wallonië of de VDAB in Vlaanderen, investeert het bedrijf in zijn (toekomstige) personeelsleden door hen op te leiden en hun inzetbaarheid te vergroten. Het Duitstalige en het Brusselse gewest zullen later dit jaar volgen.

Enerzijds wil het project werkzoekenden duaal leren aanbieden, wat dan moet leiden tot een duurzame betrekking bij bpost als polyvalente operator. Anderzijds is het de bedoeling om operationele medewerkers permanente opleiding te bieden zodat ze andere professionele uitdagingen binnen het bedrijf kunnen aangaan.Ten slotte is het ook de bedoeling om dit opleidingsprogramma op termijn uit te breiden tot andere werkgevers die moeite hebben om arbeidskrachten te vinden, met name in de transport- en logistieksector.

In Wallonië volgen 21 kandidaten, die reeds in het bezit zijn van een CESS (= certificaat van het hoger secundair onderwijs) en een rijbewijs, het korte programma (drie en een halve maand) van Forem. Een lang programma (één schooljaar), dat zich richt op werkzoekenden die niet in het bezit zijn van een rijbewijs of een CESS, zal in september 2021 van start gaan. In Vlaanderen zijn er dit jaar een honderdtal mensen opgeleid dankzij een samenwerking met de VDAB; een 400-tal is nog bezig of start later. Soortgelijke programma's zullen in september 2021 ook van start gaan in Brussel, in partnerschap met Bruxelles Formation en Actiris, en in de Duitstalige Gemeenschap met Ostbelgien Emploi, Arbeitsamt en ZAWM/IAWM. Doelstelling: in 2021 in heel België 600 kandidaten opleiden. bpost heeft de ambitie om in de komende 5 jaar 10.000 mensen op te leiden.

Dirk Tirez, Chief Executive Officer a.i.: "Als een van de grootste werkgevers van het land heeft bpost zijn maatschappelijke rol altijd ter harte genomen. Wij zijn geëngageerd en willen iedereen te allen tijde de kans bieden om te leren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden en tegelijkertijd een inclusieve samenleving voor ons allen blijven bevorderen. bpost boost is daarom een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt. Wij willen, als motor voor omscholing en ontwikkeling van vaardigheden, blijven bijdragen tot een reële maatschappelijke impact. Dit programma zal ons helpen om duizenden bekwame mensen aan te werven om de teams van bpost in de komende jaren te versterken."
Mark Michiels, Chief HR&O Officer de bpost : "Als iemand voor ons wil werken, hoeft hij/zij geen diploma te hebben. Wij erkennen echter dat een diploma het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen een enorme boost kan geven. Vaak hebben deze mensen al mislukkingen of tegenslagen meegemaakt. Daarom helpen wij mensen die een diploma willen behalen terwijl ze bij bpost werken. Het werk op de werkplek wordt erkend als stage, terwijl het theoretische gedeelte kan verlopen via afstandsonderwijs. Wij willen niet alleen een sociale rol spelen, wij zien dit ook als een echt commercieel argument om de motivatie van ons personeel op peil te houden. "

Voor alle bijkomende inlichtingen:

Veerle Van Mierlo
Woordvoerster van bpost
​T. +32 472 92 02 29
veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Joke Van Bommel
Woordvoerder VDAB
​T. +32 499 41 81 35
joke.vanbommel@vdab.be

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel