bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 8 mei 2019 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België.

De agenda omvat onder meer een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur:

  • Op deze Gewone Algemene Vergadering verstrijkt het mandaat van de heer François Cornelis. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om het mandaat van de heer François Cornelis als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar.
  • Mevrouw Anne Dumont, de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven worden voorgesteld om benoemd te worden als bestuurders op voordracht van de Belgische Staat in overeenstemming met haar voordrachtrecht op grond van Artikel 21, §2 van de Statuten en op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité.

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2019):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering;
  • §volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • toegangsplan;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld (zoals het curriculum vitae van de voorgedragen leden van de Raad van Bestuur).

De aandeelhouders worden uitgenodigd vanaf 9u (Belgische tijd) om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum, i.e. 24 april 2019 om 24 uur (middernacht Belgisch tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Gewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 2 mei 2019 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be.

 

Voor meer informatie:

Press                                                                                              Investor Relations

Barbara Van Speybroeck                                                            Website: http://corporate.bpost.be/investors

T. +32 2 276 32 18                                                                       Saskia Dheedene / Stéphanie Voisin

                                                                                                        T. +32 2 276 76 43

 

Journalisten kunnen de Vergadering volgen in de zaal. Gelieve uw aanwezigheid vooraf te willen melden aan press.relations@bpost.be.

Investeerders
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel