bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

bpost nodigt haar aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Persbericht
​​Brussel, 07:30 am
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

 

De Raad van Bestuur van bpost NV (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 10 mei 2023 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering;
  • volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

Een plan van de locatie van de Vergadering is beschikbaar op de website van de Vennootschap. Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf 9 uur (Belgische tijd) om de registratieformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om (i) vanop afstand deel te nemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiconnect.com of (ii) vooraf te stemmen via volmacht of per brief (zie de oproeping voor meer informatie).

Voor meer informatie over de organisatie van de digitale vergadering, wordt verwezen naar de praktische regelingen hieronder, naar de informatie die beschikbaar is op www.lumiconnect.com, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings). ​

De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatumi.e. 26 april 2023 om 24 uur (middernacht Belgische tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Gewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 4 mei 2023 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be.

Indien en zodra hiertoe aanleiding is, zullen nadere mededelingen aan de markt worden gedaan en op bpost website (https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings).

Journalisten worden tijdig in kennis gesteld betreffende hun mogelijkheden om de Vergadering mee te volgen. Gelieve uw interesse vooraf te willen melden aan press.relations@bpost.be.

 

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel