bpost: resultaten derde kwartaal 2017

Kernfeiten derde kwartaal 2017

  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 647,6 miljoen EUR, d.i. een stijging met 20,4%, ingevolge een heel sterke groei bij Parcels evenals overnames, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere inkomsten uit Domestic Mail, in lijn met de vooruitzichten. 
  • De onderliggende volumedaling bij Domestic Mail bedroeg -5,3% zoals verwacht (-5,9% voor 3Q16). Aanhoudende e-substitutie, maar globale onderliggende volumetrend in lijn met de vooruitzichten.
  • Heel sterke volumegroei Domestic Parcels van +32,8% (+12,7% voor 3Q16) ingevolge de sterke groei van e-commerce en C2C. Prijs/mix-effect van -7,1%, volledig mixgerelateerd. 
  • International Parcels steeg met 9,1 miljoen EUR, voornamelijk ingevolge toenemende volumes vanuit Azië.
  • Additional Sources of Revenues (stijging van 66,4 miljoen EUR), gedreven door de overname van Ubiway.
  • Evolutie van de organische kosten op schema. De stijging van de operationele kosten werd verklaard door de overnames voor een bedrag van +103,3 miljoen EUR. De transportkosten stegen in lijn met de positieve evolutie van de internationale activiteiten.
  • EBITDA bedraagt 110,3 miljoen EUR en is perfect in lijn met vorig jaar en met de vooruitzichten. 
  • BGAAP nettowinst van bpost NV steeg met 1,5 miljoen EUR en bedroeg 52,0 miljoen EUR.
  • Vooruitzichten voor 2017 opnieuw bevestigd: op schema en op weg om onze jaardoelstelling te bereiken.
Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel