bpost: resultaten eerste kwartaal 2016

Kernfeiten eerste kwartaal 2016

  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 604,5 miljoen EUR (-2,0 %), ingevolge de veerkrachtige prestatie van Domestic Mail en de groei bij Parcels, tenietgedaan door de verwachte lagere vergoeding voor de DAEB.
  • Verbeterde onderliggende volumetrend Domestic Mail van -4,0 % (-5,0 % voor het volledige jaar 15), toe te schrijven aan Advertising Mail.
  • Uitstekende prestaties van Domestic Parcels met een volumestijging van 14,6 % (+12,6 % voor het volledige jaar 15), toe te schrijven aan e-commerce en C2C. Prijs/mix-effect van -4,6 %, volledig mixgerelateerd.
  • Vertraagde toename bij International Parcels (stijging met 0,5 miljoen EUR), voornamelijk ingevolge de stromen vanuit de VS die hinder ondervonden van een sterke USD. Aanhoudende groei naar en vanuit China.
  • Additional Sources of Revenues voornamelijk beïnvloed door de inperking van International Mail, gedeeltelijk gecompenseerd door een aanhoudende groei van Solutions.
  • Kostenbesparingen (-15,2 miljoen EUR) op schema en realisatie voor alle kostenelementen. Gemiddelde onderliggende vermindering van VTE met 734 voor het kwartaal (379 extra VTE en uitzendkrachten voor de hogere volumes bij Parcels en Solutions, de integratie van Deltamedia, nieuwe dochterbedrijven en de opname van vakantiedagen niet in aanmerking genomen).
  • EBITDA steeg met 3,2 miljoen EUR en bedroeg 175,9 miljoen EUR, waardoor de lagere vergoeding voor de DAEB volledig werd opgevangen.
  • De BGAAP nettowinst van bpost NV steeg met 2,6 miljoen EUR en bedroeg 90,0 miljoen EUR.
  • Vooruitzichten blijven behouden
 

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel