bpost: resultaten eerste kwartaal 2016

Kernfeiten eerste kwartaal 2016

  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 604,5 miljoen EUR (-2,0 %), ingevolge de veerkrachtige prestatie van Domestic Mail en de groei bij Parcels, tenietgedaan door de verwachte lagere vergoeding voor de DAEB.
  • Verbeterde onderliggende volumetrend Domestic Mail van -4,0 % (-5,0 % voor het volledige jaar 15), toe te schrijven aan Advertising Mail.
  • Uitstekende prestaties van Domestic Parcels met een volumestijging van 14,6 % (+12,6 % voor het volledige jaar 15), toe te schrijven aan e-commerce en C2C. Prijs/mix-effect van -4,6 %, volledig mixgerelateerd.
  • Vertraagde toename bij International Parcels (stijging met 0,5 miljoen EUR), voornamelijk ingevolge de stromen vanuit de VS die hinder ondervonden van een sterke USD. Aanhoudende groei naar en vanuit China.
  • Additional Sources of Revenues voornamelijk beïnvloed door de inperking van International Mail, gedeeltelijk gecompenseerd door een aanhoudende groei van Solutions.
  • Kostenbesparingen (-15,2 miljoen EUR) op schema en realisatie voor alle kostenelementen. Gemiddelde onderliggende vermindering van VTE met 734 voor het kwartaal (379 extra VTE en uitzendkrachten voor de hogere volumes bij Parcels en Solutions, de integratie van Deltamedia, nieuwe dochterbedrijven en de opname van vakantiedagen niet in aanmerking genomen).
  • EBITDA steeg met 3,2 miljoen EUR en bedroeg 175,9 miljoen EUR, waardoor de lagere vergoeding voor de DAEB volledig werd opgevangen.
  • De BGAAP nettowinst van bpost NV steeg met 2,6 miljoen EUR en bedroeg 90,0 miljoen EUR.
  • Vooruitzichten blijven behouden
 

Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel