bpost: resultaten eerste kwartaal 2018

Kernfeiten eerste kwartaal 2018

  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 916,2 miljoen EUR (+27,0%) ingevolge overnames en een aanhoudende sterke groei van Parcels, gedeeltelijk tenietgedaan door dalende inkomsten van Domestic Mail.
  • Onderliggende volumetrend Domestic Mail van -6,6% (-5,8% voor het volledige jaar 2017 en -4,7% in het eerste kwartaal van 2017), toe te schrijven aan een zwak kwartaal van advertising mail en verdere e-substitutie.
  • Uitmuntende groei Domestic Parcels volumes +28,3% (+28,2% voor het volledige jaar 2017), toe te schrijven aan bloeiende e-commerce en C2C. Prijs/mix-effect van -6,1%, volledig mix-gerelateerd.
  • Logistic Solutions steeg met 198,0 miljoen EUR, voornamelijk ingevolge de consolidatie van Radial.
  • Additional Sources of Revenues (stijging van EUR 6,8 miljoen EUR), ingevolge de overname van Imex en M.A.I.L., Inc.
  • Kosten werden beïnvloed door overnames voor +212,5 miljoen EUR. Organische stijging van de kosten, vooral personeelskosten en kosten van uitzendarbeid als gevolg van hogere pakjesvolumes, loonstijgingen en hoger absenteïsme evenals hogere kosten voor transport, huur en project gerelateerde kosten.
  • EBITDA daalde met 36,8 miljoen EUR en bedroeg 140,2 miljoen EUR, hetgeen in lijn ligt met onze vooruitzichten.
  • De BGAAP nettowinst van bpost NV daalde met 22,1 miljoen EUR en bedroeg 72,3 miljoen EUR.
  • Vooruitzichten voor 2018: genormaliseerde EBITDA aan de onderkant van de vork gezien de volume daling van brievenpost, absenteïsme en de productiviteit bij het sorteren van pakjes; dividend minstens € 1,31.
Investeerders Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel