bpost: resultaten tweede kwartaal 2017

Kernfeiten tweede kwartaal 2017

  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 699,6 miljoen EUR, d.i. een stijging met 18,2 %, gedreven door uitmuntende prestaties van Parcels en overnames. 
  • De onderliggende volume-evolutie bij Domestic Mail bedroeg -6,7 %, dit is te verklaren door een hoge vergelijkbare basis (-3,8 % voor 2Q16) en toegenomen e-substitutie bij Transactional Mail. Sterk positieve volumetrend bij Advertising Mail. 
  • Uitstekende volumes bij Domestic Parcels die een stijging kenden van 25,5 % (+18,3 % voor 2Q16), toe te schrijven aan een sterke groei van e-commerce, nieuwe klanten en een aanhoudende positieve trend bij C2C. Prijs/mix-effect van -6,6 %, volledig mixgerelateerd. 
  • International Parcels stegen met 13,1 miljoen EUR ingevolge de positieve bijdrage van  overnames en een toename van de stromen vanuit Azië en Europa.
  • Additional Sources of Revenues (stijging van 70,6 miljoen EUR), gedreven door de overname van Ubiway.
  • Evolutie van de organische kosten op schema. De stijging van de operationele kosten wordt verklaard door de overnames voor een bedrag van +107,5 miljoen EUR. De transportkosten stegen in lijn met de positieve evolutie van de internationale activiteiten.
  • EBITDA perfect in lijn met vorig jaar en met de vooruitzichten.
  • De BGAAP nettowinst van bpost NV bedroeg 76,5 miljoen EUR.
Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel