bpost stopt CycloSafe

Met CycloSafe heeft bpost in september 2014 een innovatief systeem gelanceerd om fietsen te registreren, op te sporen en terug te bezorgen aan de eigenaar. Dit verliep in nauwe en constructieve samenwerking met de autoriteiten.

Deze 10 maanden hebben geleerd dat bpost in staat is om deze dienst efficiënt uit te bouwen, maar de vraag bij de consument naar deze service is onvoldoende gebleken om ermee door te gaan.

bpost dankt allen die in het belang van deze dienstverlening geloofd hebben, in de eerste plaats de ongeveer 500 gebruikers en de deelnemende fietswinkels, maar ook Binnenlandse Zaken, de politiezones, de steden en gemeenten en de provincies.

Alle klanten en fietshandelaars zullen door bpost vergoed worden. Zij worden vanaf vandaag aangeschreven.

informatie:

Fred Lens

M. +32 495 47 11 52 | T. +32 2 276 22 05

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel