bpostgroup : resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2022

bpostgroup : resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2022

Operationele planning en piekuitvoering resulteren in sterk kwartaal ondanks laag consumentenvertrouwen en tegenwind door inflatie.

Kernfeiten vierde kwartaal 2022 

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.301,6 mEUR, d.i. +0,1% in vergelijking met vorig jaar. 
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 77,0 mEUR (marge van 5,9%), een daling van -12,7% tegenover vorig jaar. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 71,0 mEUR.  
 • Belgium
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 585,4 mEUR (+2,5%  exclusief Ubiway Retail).
  • Het postvolume kende een onderliggende daling van -7,5%, die bijna werd gecompenseerd door de positieve prijs-/mix-impact.
  • De pakjesvolumes stegen met +1,5% en de prijs/mix-impact bedroeg +3,3%. De insourcing van Amazon buiten beschouwing gelaten, stegen de volumes echter met +7,5%.  
  • De bedrijfskosten - exclusief Ubiway Retail - stegen als gevolg van 6 loonindexeringen, die deels gecompenseerd werden door een vermindering van de VTE inclusief de afschaffing van de tweede uitreikingsrondes, en hogere kosten voor energie.  
  • De aangepaste EBIT bedraagt 41,6 mEUR (marge van 7,1%) en de gerapporteerde EBIT 41,4 mEUR.  
 • E-Logistics Eurasia
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 173,3 mEUR (+8,6%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+19,5%) en de omzetstijging van Cross-Border werd ondersteund door het recent binnenhalen van nieuwe klanten in Azië en de integratie van IMX. 
  • Hogere bedrijfskosten (+9,3%) als gevolg van hogere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes, de integratie van IMX en hogere loonkosten. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 5,4 mEUR (marge van 3,1%) en de gerapporteerde EBIT 4,4 mEUR.  
 • E-Logistics North America
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 563,1 mEUR, +2,9% (-7,1% bij gelijke wisselkoers), hetgeen een weerspiegeling is van de lagere piekvolumes met gemengde performantie overheen de klanten, en de impact van beëindigde contracten. 
  • Lagere bedrijfskosten door sterker variabel arbeidsbeheer tijdens pieken. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 43,1 mEUR (7,7% marge) en de gerapporteerde EBIT 38,3 mEUR. De onderliggende aangepaste EBIT verbeterde met +5,0 mEUR (+13,0%), wanneer geen rekening wordt gehouden met de gunstige eenmalige  elementen van het vierde kwartaal 2021. 
 • Voor het hele jaar 2022 ligt de aangepaste EBIT van de groep van 278,5 mEUR in lijn met het oorspronkelijke vooruitzicht, ondanks ongunstige marktomstandigheden, dankzij de compenserende maatregelen die in de loop van het jaar werden genomen.  
 • In lijn met het dividendbeleid zal de Raad van Bestuur een totaal dividend per aandeel van 0,40 EUR bruto voorstellen - gebaseerd op een uitbetalingsratio van de IFRS nettowinst van 33%, gelet op een aantal aanzienlijke niet-casheffecten in 2022. Het dividend zal worden uitbetaald in mei 2023, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Quote van de CEO 

Philippe Dartienne, CEO a.i. van bpostgroup: "Ik ben verheugd over de solide reeks resultaten van het vierde kwartaal, die onze nauwgezette voorbereiding en de sterke uitvoering van de piek weerspiegelen. Voor het hele jaar is bpostgroup erin geslaagd om, ondanks de aanhoudende macro-economische tegenkantingen, de neerwaartse druk op de oorspronkelijke EBIT-richtlijn van 280-310 mEUR op te vangen. Dit is een geweldige prestatie en ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun niet-aflatende inspanningen en de uitvoering van de acties die het management heeft ondernomen om de marktverstoringen waarmee we het hele jaar door werden geconfronteerd, het hoofd te bieden. 

We hebben duidelijke prioriteiten voor 2023 en hoewel we de komende maanden geconfronteerd worden met economische onzekerheid en aanhoudende macro-economische tegenkantingen, blijft bpostgroup haar strategie uitvoeren en haar groei- en transformatieproces voortzetten." 

Managementprioriteiten voor 2023 

Het management blijft de strategie van bpostgroup uitvoeren, met de ambitie om: 

 • Uit te groeien tot een toonaangevende internationale dienstverlener op het vlak van e-commerce en logistiek 
 • Onze verankeringsdiensten in België voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen opnieuw uit te vinden, te beveiligen en te laten groeien 
 • Een referentie te worden in duurzaamheid op alle markten waar de groep actief is 

In lijn met deze ambitie zijn de prioriteiten voor 2023: 

Belgium: 

 • Ontwikkelen van een operationeel model en ondersteunende organisatie, gebaseerd op klantgerichtheid die zich vertaalt in hogere kwaliteit en flexibiliteit 
 • Voorbereiden van de toekomst van de persconcessies, onder verschillende scenario’s 
 • Het welzijn van onze medewerkers verhogen om absenteïsme tegen te gaan

E-Logistics Eurasia:

 • Verdere omzetgroei voor Radial, Active Ants en Cross-Border 
 • Verdere verbetering van de commerciële prestaties door middel van een programma van verkoopuitmuntendheid en cross-selling (ondersteund door een gemeenschappelijke CRM) 
 • Uitvoering starten van het meerjarenplan voor ommekeer bij Dyna 

E-Logistics North America:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van commerciële pijplijnen voor alle entiteiten die zich aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden 
 • Implementeren van een lean bedrijfsmodel voor Radial, inclusief verlaging bedrijfskosten, waardoor de marge verder wordt verbeterd 

Group:

 • Versterken van compliance programma’s 
 • Verdere optimalisatie van de portefeuille, inclusief het nastreven van fusies en overnames 
 • Vereenvoudiging van bedrijfsprocessen en technologielandschap 
 • Benoemen en indiensttreden van nieuwe groep CEO 

Vooruitzichten voor 2023 

bpostgroup verwacht1 dat de aangepaste EBIT 2023 tussen de 240 en de 260 mEUR zal liggen. bpostgroup zal haar transformatie blijven uitvoeren, terwijl ze onder druk van de markt staat met prijs, kosten- en productiviteitshefbomen. 

De totale bedrijfsopbrengsten van de groep voor 2023 zullen naar verwachting een groei van een middelhoog percentage met één cijfer kennen2,4 in vergelijking met 2022. 

Voor de business units verwacht bpostgroup het volgende: 

Belgium:

 • 3 tot 5% toename2 van de totale bedrijfsopbrengsten, met name dankzij: 
  • Mail: een onderliggende volumedaling bij Domestic Mail die naar verwachting tussen -8% en -10% ligt, gecompenseerd door een prijsverhoging en een mix-impact. 
  • Pakjes: een gemiddelde één-cijferige procentuele volumegroei en een middelhoge tot hoge één-cijferige procentuele prijs/mix-impact. 
 • 6,5 tot 8,5% aangepaste EBIT-marge, inclusief hogere loonkosten als gevolg van de opeenvolgende loonindexeringen in 2022 en bijkomende indexeringen in 20233 ​ en hogere energiekosten, gedeeltelijk verzacht door een aantal efficiëntiewinsten bij operations en aanhoudende initiatieven op het vlak van kostenvermindering. 

E-Logistics Eurasia:

 • Laag dubbel-cijferige procentuele groei in totale bedrijfsopbrengsten, als gevolg van: 
  • Aanhoudende groei van Radial Europa en Active Ants, en 
  • Groeiende commerciële Cross-Border activiteiten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe routes die de structurele daling van post ruimschoots compenseren, 
 • 3 tot 5% aangepaste EBIT-marge die een negatief mixeffect bij Cross-Border weerspiegelt en die een schaalvergroting omvat van de verkooporganisatie en opstartkosten van nieuwe klanten bij Radial Europa en Active Ants. 

E-Logistics North America:  

 • Licht lagere4 totale bedrijfsopbrengsten die het volgende weerspiegelen: 
  • de insourcing van Amazon bij Landmark Global en algemene prijsdruk. 
  • Lager groeimomentum bij Radial in de huidige marktomstandigheden en overcapaciteit die leidt tot prijsdruk. 
 • 4 tot 6% aangepaste EBIT-marge door striktere arbeidskosten, arbeidsbeheer en kostenmaatregelen compenseren prijsdruk en hogere bedrijfslasten en incrementele afschrijvingen van nieuwe sites. 

De EBIT van de groep zal hogere loonkosten op Corporate niveau omvatten alsook bedrijfskosten ter ondersteuning van de aan de gang zijnde transformatie van de groep, evenals de impact van het lopende onderzoek naar de persconcessies. 

De brutocapex zal naar verwachting rond de 200 mEUR liggen. Deze capex-enveloppe is afgestemd op de groeiende e-commercelogistiek. 

Het dividend op de resultaten van 2023 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2024, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met het dividendbeleid. 

1 Gebaseerd op macro-economische aannames vanaf 23 februari 2023 

2 De deconsolidatie van Ubiway Retail niet in aanmerking genomen

Op basis van de laatste maandelijkse prognose zal de volgende loonindexering van +2% plaatshebben in oktober 2023, bovenop die van februari, april, juni, september, december 2022 en januari 2023. De maandelijkse prognose van het Federaal Planbureau is publiekelijk beschikbaar op https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten 

uitgaand van EUR/USD 1,08 voor 2023 

Press release Q4_2022 NL.pdf 706 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel