bpostgroup aankondiging

bpostgroup aankondiging

De vennootschap is een compliance onderzoek gestart met betrekking tot de concessie voor de distributie van kranten in België1. Het onderzoek heeft elementen aan het licht gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld.

Het compliance onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet.

De Raad van Bestuur van de vennootschap en de CEO zijn wederzijds overeengekomen dat de CEO tijdelijk een stap opzij zet lopende het onderzoek. De dagelijkse leiding is tijdelijk toevertrouwd aan Henri de Romree, CEO van e-Logistics North America.

Zodra de Raad van Bestuur het resultaat van het onderzoek en de gevolgen ervan voor de vennootschap heeft geëvalueerd, zal een verdere mededeling worden gedaan.


1 De Belgische Staat organiseerde een biedingsprocedure voor de uitreiking van kranten en tijdschriften in België, volgens welke de dienstenconcessies op 16 oktober 2015 aan bpost werden toegekend om de dienst te verstrekken vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. In december 2019 besliste de Belgische regering om de dienstenconcessies te verlengen tot 31 december 2022. De Europese Commissie keurde de aan bpost toegekende compensatie met betrekking tot deze verlenging van de dienstconcessies goed op 2 september 2021. Op 31 maart 2021 besliste de Belgische Staat om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor de gunning van een nieuwe dienstenconcessie voor de uitreiking van kranten en tijdschriften voor de periode 2023-2027. bpost is kandidaat om zichzelf op te volgen. De procedure loopt nog.

 

 

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel