bpostgroup: resultaten eerste kwartaal 2023

bpostgroup: resultaten eerste kwartaal 2023

Prestaties iets boven plan. Uitdagende macro-economische omstandigheden verzacht door sterke pakjesvolumes, prijsstijgingen en aanhoudende focus op productiviteit en kostenbeheersing.

Kernfeiten eerste kwartaal 2023


Het nalevingsonderzoek (compliance review) met betrekking tot de persconcessies werd vrijwillig tot andere aanbestedingen en overheidsopdrachten uitgebreid. Voorlopige resultaten van het lopende onderzoek toonden aan dat de winstmarges op bepaalde diensten die aan de Belgische Staat werden geleverd mogelijk niet aanvaardbaar zijn volgens de toepasselijke wetgeving en dat sommige van deze diensten mogelijk niet werden toegekend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waardoor bpostgroup zijn aangepaste EBIT-vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2023 van 240-260 mEUR heeft ingetrokken. In afwachting van verdere juridische en financiële analyse, wijzen - met betrekking tot de levering van deze diensten in 2023 - voorlopige schattingen op een negatieve EBIT-impact van 25-50 mEUR op de prognoses voor 2023. De resultaten van het eerste kwartaal van 2023 omvatten ¼ van de ondergrens van deze vork, d.w.z. in Belgium in het eerste kwartaal van 2023 werd er een daling aan inkomsten van 6,3 mEUR erkend. bpostgroup is momenteel niet in staat om meer informatie te verstrekken over de impact met betrekking tot inkomsten uit het verleden en heeft geen zicht , in afwachting van verdere juridische en financiële analyse, op wanneer in dit verband eventuele kasuitstromen kunnen plaatsvinden. Voor meer duiding, gelieve de toelichting "Voorwaardelijke activa en passiva" te raadplegen.


 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.048,9 mEUR, d.i. +1,0% in vergelijking met vorig jaar.
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 77,6 mEUR (marge van 7,4%), een daling van -16,5% tegenover vorig jaar. De gerapporteerde EBIT bedraagt 74,4 mEUR.
 • Belgium
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 566,4 mEUR (+3,5% Ubiway Retail buiten beschouwing gelaten).
  • Het postvolume kende een onderliggende daling van -8,8%, die bijna werd gecompenseerd door de positieve prijs-/mix-impact.
  • De pakjesvolumes stegen met +9,1% en de prijs/mix-impact bedroeg +4,9%.
  • De bedrijfskosten stegen – Ubiway Retail buiten beschouwing gelaten – als gevolg van de jaarimpact van 6 loonindexeringen, verzacht door een vermindering van de VTE.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 63,7 mEUR (marge van 11,2%) en de gerapporteerde EBIT bedraagt 63,5 mEUR.
 • E-Logistics Eurasia ​
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 165,9 mEUR (+15,3%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+19,6%) en een stijging van de cross-border omzet die werd ondersteund door het recent binnenhalen van nieuwe klanten in Azië en de integratie van IMX.
  • Hogere bedrijfskosten (+18,4%) als gevolg van hogere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes, de integratie van IMX en hogere loonkosten, evenals hogere kosten gerelateerd aan de uitbreiding.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 7,8 mEUR (marge van 4,7%) en de gerapporteerde EBIT 6,9 mEUR (marge van 4,2%).
 • E-Logistics North America
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 338,6 mEUR (-1,4% of -5,5% bij gelijke wisselkoers), als gevolg van lagere volumes bij Radial en Landmark VS (Amazon insourcing).
  • Lagere bedrijfskosten (-1,4% of -5,3% bij gelijke wisselkoers) door sterker variabel personeelsbeheer en productiviteitsverhogingen.
  • Stabiele EBIT en winstgevendheid ondanks ongunstige marktomstandigheden. De aangepaste EBIT bedraagt 15,1 mEUR (marge van 4,4%) en de gerapporteerde EBIT bedraagt 12,9 mEUR.

Quote van de CEO

​ Philippe Dartienne, CEO a.i. van bpostgroup: "Ondanks moeilijke macro-economische omstandigheden blijft bpostgroup goed presteren en kan het in dit eerste kwartaal goede operationele resultaten en een positieve evolutie van de omzet voorleggen. De beheersmaatregelen en de inzet van onze medewerkers werpen hun vruchten af, een collectieve inspanning waarop we allemaal trots mogen zijn. We blijven onze strategie verderzetten en doorgaan met ons groei- en transformatieplan. Jammer genoeg werd bpostgroup vorige week ingehaald door enkele elementen uit het verleden, waardoor het de prognoses voor 2023 moest intrekken. Dat gebeurde naar aanleiding van de voorlopige resultaten van ons compliance onderzoek over de aan de Belgische Staat verleende diensten. We doen er alles aan om deze zaak in alle integriteit en transparantie tot op de bodem uit te zoeken en het vertrouwen in bpostgroup en zijn medewerkers van de stakeholders terug te winnen en te behouden. Ik ben ervan overtuigd dat we door prioriteit te blijven geven aan compliance, we sterker en veerkrachtiger dan ooit uit deze situatie zullen komen."

EBIT-vooruitzichten voor volledig boekjaar 2023 ingetrokken ondanks sterke prestaties in eerste kwartaal

Lopend proces om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de financiële gevolgen om daarna zo snel mogelijk geactualiseerde vooruitzichten voor 2023 te geven.

 • Op 23 februari 2023 verstrekte bpostgroup haar financiële vooruitzichten voor 2023 met een verwachte aangepaste EBIT tussen 240-260 mEUR.
 • De operationele prestaties van dit eerste kwartaal lagen iets hoger dan het oorspronkelijke plan en de onderliggende operationele parameters blijven globaal genomen intact. De hefbomen voor verkoop, prijszetting, kosten en productiviteit blijven essentieel om de marktdruk het hoofd te bieden en de transformatie van bpostgroup gaat door zoals gepland.
 • Als gevolg van de voorlopige resultaten van de compliance review rond de dienstverlening aan de Belgische Staat (in omvang 104 mEUR aan inkomsten voor 2022), heeft bpostgroup zijn jaarlijkse vooruitzichten op 24 april 2023 moeten intrekken. In afwachting van een verdere juridische en financiële analyse:
  • wijzen voorlopige schattingen in verband met de prestaties van deze diensten in 2023 op een negatieve aangepaste EBIT-impact van 25-50 mEUR voor 2023.
  • bpostgroup is momenteel niet in staat om meer informatie te verstrekken over de impact met betrekking tot inkomsten uit het verleden en heeft geen zicht op wanneer eventuele kasuitstromen in dit verband kunnen plaatsvinden.
 • bpostgroup streeft ernaar om zo snel mogelijk een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de financiële impact om zo opnieuw geactualiseerde prognoses voor 2023 op te stellen. Gezien de intrinsieke specifieke kenmerken van elk van de contracten in omvang en de aard van de onderzochte factoren, blijft de timing van dit complexe proces - waarbij externe partijen van bpost betrokken zullen zijn - onzeker.

Persbericht
​​Brussel, 04/05/2023 - 17:45 uur
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Press release Q1_2023_NL.pdf 349 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel