bpostgroup: resultaten vierde kwartaal en volledig jaar 2023

bpostgroup: resultaten vierde kwartaal en volledig jaar 2023

Succesvolle piekuitvoering en productiviteitswinsten in alle activiteiten verhogen de veerkracht in een context van omzetdruk in Noord-Amerika.  Sterke Aziatische volumes compenseren zwakke marktomstandigheden in België en Eurazië.  

Persbericht
​​Brussel, 01/03/2024 - 07.00
​Voorwetenschap - Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Kernfeiten vierde kwartaal 2023 

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.217,2 mEUR, een daling van -84,4 mEUR (-6,5%) in vergelijking met vorig jaar. 
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 74,1 mEUR (marge van 6,1%), een daling van -3,7% tegenover vorig jaar. Operationeel vlak tegenover vorig jaar wanneer geen rekening wordt gehouden met de herziening van de prijzen voor de diensten aan de Belgische Staat1. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 70,9 mEUR, in lijn met vorig jaar.  
 • Belgium  
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 603,0 mEUR, een stijging van +3,0%. 
  • Het postvolume kende een onderliggende daling van -8,1%, die gecompenseerd werd door de positieve prijs-/mix-impact van post. 
  • De pakjesvolumes stegen met +3,4% en de prijs/mix-impact bedroeg +3,2%.  
  • Stijging van de bedrijfskosten (+3,5%), vooral door loonindexeringen.  
  • De aangepaste EBIT bedraagt 36,7 mEUR (marge van 6,1%) en de gerapporteerde EBIT bedraagt 36,6 mEUR, beide inclusief -2,5 mEUR door de herziening van de prijzen voor de diensten aan de Belgische Staat.  
 • E-Logistics Eurasia  
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 187,5 mEUR (+8,2%) dankzij de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+12,7%) en de hogere Cross-Border verkoop, die de groei bij bestaande en recent aangetrokken klanten in Azië weerspiegelt.  
  • Hogere bedrijfskosten (+2,8%) als gevolg van hogere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes en mix, deels gecompenseerd door lagere loon- en interimkosten. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 13,3 mEUR (marge van 7,1%) en de gerapporteerde EBIT 12,4 mEUR. 
 • E-Logistics North America  
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 459,5 mEUR, -18,4% (-14,2% bij gelijke wisselkoers), als gevolg van lagere volumes bij Radial en Landmark US. 
  • Lagere bedrijfskosten (-15,5% bij gelijke wisselkoers) door lagere variabele kosten, inclusief aanhoudend sterk personeelsbeheer en productiviteitswinsten tijdens de piekperiode. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 34,4 mEUR (marge van 7,5%) en de gerapporteerde EBIT 32,2 mEUR.  
 • Voor het volledige jaar 2023 bedraagt de aangepaste EBIT van de groep 248,5 mEUR, in lijn met zowel de oorspronkelijke als de herziene vooruitzichten. bpostgroup levert jaarresultaten die worden aangedreven door de ontwikkeling van de pakjesvolumes, prijshefbomen en hogere productiviteit, ondanks de tegenwind op de Noord-Amerikaanse markt en de impact van de compliance onderzoeken. 
 • In lijn met het dividendbeleid zal de Raad van Bestuur een totaal dividend per aandeel van EUR 0,13 bruto voorstellen - gebaseerd op een IFRS nettowinst pay-out ratio van 40%. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld in mei 2024 na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

Quote van de CEO

Chris Peeters, CEO van bpostgroup: “Ik ben trots op de toewijding en inzet van onze teams over de hele wereld, die hebben geleid tot de succesvolle uitvoering van de eindejaarspiek. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen en veerkracht zijn we erin geslaagd om zowel onze oorspronkelijke als onze nieuwe financiële prognoses waar te maken, ondanks de diverse obstakels die we onderweg tegenkwamen. 

We zijn klaar om de toekomst met optimisme tegemoet te zien. We hebben een aantal belangrijke uitdagingen voor de boeg, zoals overeenstemming bereiken met de overheidsdiensten rond de compliance audits van vorig jaar, en samen met de Belgische uitgevers werken aan een positief resultaat voor de toekomst van de persdistributie in België. 

Intussen wil ik me ook concentreren op de zaken die we volledig onder controle hebben: de verhoging van onze kwaliteit, onze klantgerichtheid en het versnellen van de digitalisering en innovatie binnen de groep. Er is een grote transformatie nodig om ons bedrijf te versterken met het oog op de toekomst, en dat is onze prioriteit voor de komende maanden en jaren.

Eerste vaststellingen CEO en strategische initiatieven 

De eerste vaststellingen onderstrepen de noodzaak van een grootschalige transformatie van het bedrijf om de uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit een krimpende historische activiteit die momenteel onvoldoende wordt gecompenseerd door de recente diversificatie-inspanningen. 

Onze ambitie is een regionale leider te worden op de markt voor pakjeslogistiek, in België leider in B2C-logistiekdiensten en B2B-pakjeslogistiek, en internationaal een toonaangevende speler in Third-Party Logistics (3PL), gericht op verdedigbare hoogwaardige marktsegmenten, terwijl de historische activiteiten worden beheerd met de focus op winst. 

Deze ambitie zal in de komende maanden verder worden ontwikkeld. De visie voor bpostgroup en de te volgen strategie zullen in de komende maanden worden gevalideerd met de Raad van Bestuur en tegen het einde van het jaar worden gecommuniceerd. 

Intussen blijft het management de bestaande prioriteiten uitvoeren en heeft het ook al een aantal belangrijke strategische initiatieven geactiveerd in het licht van de visie die zich aftekent voor de groep: 

Op groepsniveau 

 • Herstructurering van de portefeuille, inclusief ambities op fusie- en overnamegebied, om middelen te herbestemmen voor logistieke activiteiten met een hogere waarde die ook meer synergieën mogelijk maken. 
 • Het leidinggevend team van bpostgroup vervolledigen en versterken (met inbegrip van de commerciële en digitale functies die onlangs werden gecreëerd). 
 • Een leiderschapsmodel implementeren in de hele groep om de transformatieagenda te ondersteunen. 

Op niveau van Belgium 

 • Commerciële aanbiedingen ontwikkelen voor de toekomstige persdistributie. 
 • Het toekomstige operationele model verduidelijken (netwerk ontwerp, organisatorische en sociale modellen) in het licht van de laatste volumeprognoses. 
 • Mail verdedigen via verbeterde ervaring voor aangetekende post. 
 • Strategie voor PUDO en pakjesautomaten ontwikkelen. 
 • De B2B-markt voor pakjeslogistiek testen en nieuwe zakelijke kansen verkennen. 
 • Een E2E programma voor integrale kwaliteitszorg ontwikkelen om een echt onderscheidende service-ervaring voor de klanten uit te bouwen en de kwaliteitscultuur binnen het bedrijf verder op te voeren. 

Op het niveau van E-Logistics Eurasia en E-Logistics North America 

 • Doortrekken van de omzetgroei voor Radial en Active Ants in Europa. 
 • Radial US: de positionering en het aanbod (click-to-door) differentiëren met de focus op middelgrote groeimerken, om de overcapaciteit op de markt op te vangen. 
 • Cross-Border: activiteiten uitbreiden door nieuwe routes te ontwikkelen en strategische partnerschappen aan te gaan. 

Vooruitzichten voor 2024 

In afwachting van de operationele en financiële resultaten van de lopende commerciële besprekingen met de betrokken partijen in het persdossier, kan bpostgroup vandaag nog geen EBIT-voorspelling doen voor de groep voor het jaar 2024. Tot het zo ver is, zijn de volgende divisieprognoses opgesteld. 

De Press-inkomsten buiten beschouwing gelaten, zullen de totale bedrijfsopbrengsten van de groep voor 20242,3 naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van 2023. 

Belgium 

 • Licht hogere totale bedrijfsopbrengsten, exclusief persinkomsten2, met name gedreven door: 
 • Mail (exclusief Press): een onderliggende volumedaling van 6 tot 8%, opgevangen door een prijs/mix-effect van 4 tot 5% 
 • Parcels: een hoge één-cijferige procentuele volumegroei en een lage één-cijferige procentuele prijs/mix-impact 
 • 6 tot 8% aangepaste EBIT-marge vóór Press-impact. Margevork wordt bevestigd zodra er meer duidelijkheid is over de toekomstige persdistributie. De EBIT-marge zal hogere kosten weerspiegelen als gevolg van salarisindexatie en kosteninflatie, deels gecompenseerd door de niet-aflatende ambities inzake productiviteitswinsten en initiatieven voor kostenverlaging. 

E-Logistics Eurasia 

 • Laag dubbel-cijferige procentuele groei in totale bedrijfsopbrengsten, als gevolg van: 
 • Aanhoudende groei van Radial Europa en Active Ants, en 
 • Voortdurende groei van Cross-Border commerciële activiteiten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe routes 
 • 5 tot 7% aangepaste EBIT-marge ter weerspiegeling van de sterke productiviteitswinsten bij Radial Europe en Active Ants, die het negatieve mixeffect bij Cross-Border, hogere VTE en kosteninflatie opvangen. 

E-Logistics North America 

 • Hoge één-cijferige procentuele daling van de totale bedrijfsopbrengsten3 als gevolg van: 
 • Netto volumeverlies bij Radial US door klantenafvloeiing en -kortingen in een context van ongunstige marktomstandigheden 
 • Nieuwe Cross-Border routes en nieuwe klanten bij Landmark Global 
 • 4 tot 6% aangepaste EBIT-marge, waarbij de omzetdruk werd opgevangen door een voortdurende verbetering van de variabele contributiemarge (VCM) en aanzienlijke inspanningen om de verkoop-, algemene, administratieve en andere kosten verder te verlagen. 

De EBIT van de groep zal een daling van de EBIT op Corporate-niveau omvatten door de beëindiging van de verkoop van gebouwen en hogere bedrijfskosten door compliance en strategische initiatieven. 

De investeringsuitgaven van de groep zullen naar verwachting circa 180 mEUR bedragen. 

 

1 Zie het bericht "Update compliance reviews bpostgroup" van 22 september 2023 

2 Persinkomsten van 349,6 mEUR in 2023, waarvan 255,1 mEUR in het kader van de Persconcessie (waarvan 163,4 mEUR van de Belgische Staat) en 94,5 mEUR van AMP en Aldipress. Op 12 december 2023 besliste de Belgische Staat om de toekomstige persconcessie in te trekken en de huidige concessie te verlengen tot 30 juni 2024 met een budget van 75,0 mEUR. 

3 Uitgaande van EUR/USD op 1,09 voor 2024 

Press release Q4_2023 NL.pdf 672 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel