Coronavirus Covid-19 : bpost neemt maatregelen om de veiligheid van de werknemers en de continuïteit van de universele postdienst te verzekeren

Coronavirus Covid-19 : bpost neemt maatregelen om de veiligheid van de werknemers en de continuïteit van de universele postdienst te verzekeren

Vrijdag 13 maart 2020 - In de uitzonderlijke omstandigheden waar vandaag de hele Belgische samenleving door wordt geraakt, blijft bpost dicht bij de burger en ten dienste van de klant staan en heeft het aandacht voor de veiligheid van zijn medewerkers.

bpost is zich bewust van zijn rol en verbindt zich er dan ook toe om de taken van de universele postdienst uit te voeren en de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren.

We waken er ook over dat we de beste arbeidsomstandigheden garanderen om de gezondheid en de veiligheid van al onze medewerkers te verzekeren.

In overeenstemming met de maatregelen die werden genomen door de federale overheid en de gefedereerde overheden heeft bpost derhalve een aantal maatregelen ingevoerd om een optimale dienstverlening te blijven verstrekken en daarbij zijn werknemers en de burgers te beschermen. Die maatregelen gaan vandaag in.

Concreet, tot en met vrijdag 3 april:

  • Tijdens de weekends, vanaf zaterdag 14 maart 2020:

 - Sluiting van alle postkantoren op zaterdag.

- De postpunten en kariboo!-punten volgen de openingsuren van de handelszaken waarin ze gevestigd zijn.

- De pakjesautomaten blijven operationeel.

  • Van maandag tot vrijdag, vanaf maandag 16 maart 2020:

 - Alle producten (kranten, tijdschriften, pensioenen, aangetekende zendingen, pakjes, post) worden zoveel mogelijk uitgereikt.

 Voor de uitreiking van de pensioenen, aangetekende zendingen en pakjes zijn er verschillende aanpassingen voorzien, namelijk:

  1. De postbode en de klant blijven op minstens één meter afstand van elkaar;
  2. De uitreiking gebeurt in de mate van het mogelijk zonder fysiek contact;
  3. Indien een handtekening vereist is, tekent de postbode zelf in aanwezigheid van de klant, voor ontvangst.

- De postkantoren zijn open. De postpunten en kariboo!-punten volgen de openingsuren van de handelszaken waarin ze gevestigd zijn.

 - De pakjesautomaten blijven operationeel.

Naast de maatregelen die reeds van kracht waren, zijn er bijkomende maatregelen vanaf vandaag van toepassing zodat ook de bpost medewerkers een bijdrage leveren aan de collectieve inspanning om de verspreiding van de epidemie in te dijken, zoals:

- Een herinnering aan de maatregelen inzake basishygiëne: regelmatig en zorgvuldig je handen wassen, hoesten en niezen in een wegwerptissue of in je elleboog, een zekere afstand houden van elkaar, de dokter raadplegen zodra er een aantal symptomen opduiken.

- De invoering van telewerkfaciliteiten.

- De organisatie van de gedeelde ruimtes op de sites van bpost zodat een minimale afstand van 1 meter gewaarborgd is (cafetaria’s, vergaderzalen, werkposten enz.).

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost: “Dankzij de inzet van onze duizenden medewerkers, op onze sites en op straat, levert bpost een actieve bijdrage aan de collectieve en solidaire inspanning om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 een halt toe te roepen. Wij blijven de situatie dag na dag opvolgen om onze maatregelen zo goed mogelijk aan te passen aan de realiteit op het terrein en aan de aanbevelingen van de overheden.”
Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel