De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2018, de uitkering van het dividend en de benoeming van 4 bestuurders goed, de Raad van Bestuur hernieuwde het mandaat van zijn Voorzitter

Algemene Vergadering

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten 2018 van de Vennootschap, alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 1,31 EUR bruto per aandeel te betalen, waarvan 1,06 EUR reeds betaald werd op 10 december 2018.

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

•        Ex-dividenddatum   :         13 mei 2019

•        Registratiedatum     :         14 mei 2019

•        Uitkeringsdatum      :         15 mei 2019

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2018 goedgekeurd, alsook de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Tenslotte heeft de Algemene Vergadering de herbenoeming van François Cornelis als onafhankelijk bestuurder van bpost en de benoeming van Laurent Levaux, Caroline Ven en Anne Dumont als niet-uitvoerende bestuurders van bpost goedgekeurd. Hun benoeming gaat vandaag in.

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar op http://corporate.bpost.be/investors/year-in-review.

De notulen van de vergadering worden uiterlijk op 23 mei 2019 beschikbaar gesteld op: http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2019.

 

Raad van Bestuur

De leden van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur van bpost besloten om het mandaat van François Cornelis als Voorzitter van de Raad van Bestuur te hernieuwen.

François Cornelis is onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van bpost sinds 2013 en voorzitter van de Raad van Bestuur van bpost sinds 2017. Van 1974 tot 2011, heeft François Cornelis verschillende functies waargenomen bij Petrofina, waaronder 10 jaar als CEO van de vennootschap, en nadien bij de Total groep, als voorzitter van chemicals en vice voorzitter van het Executive Committee. Hij heeft een masterdiploma burgerlijk ingenieur aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Comités van de Raad van Bestuur is beschikbaar online: https://corporate.bpost.be/about-us/board-committees

 

Voor meer informatie:

Press
Barbara Van Speybroeck
T. +32 2 276 32 18Investor Relations
Website: http://corporate.bpost.be/investors
Saskia Dheedene
T. +32 2 276 76 43
Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel